Toplumsal Cinsiyet Odaklı Barış Haberciliği

Türkiye’nin de imzacısı olduğu 1325 nolu Birleşmiş Milletler Kararı, kadınların barış süreçlerine katılmaları, çatışmaların önlenmesi, çatışma sırasında ve sonrasında kadınlara yönelik şiddetin engellenmesi konularında tedbir alınmasını, bu tedbirler alınırken de kadınların karar alma, uygulama ve hesap sorma süreçlerinde etkin olarak yer almasını öngörür.

“Etkili Bir İnsan Hakları İletişimi İçin 10 Anahtar”

Etkiniz AB Programı

Ocak 2022, İngilizce, Türkçe, Fransızca

Ocak 2022

İngilizce, Türkçe, Fransızca

Etkiniz AB Programı ve İnsan Hakları Ortak Platformu‘nun İngilizce’den çevirdiği “Etkili Bir İnsna Hakları İletişim için 10 Anahtar”, Avrupa Birliği Temel Haklar Ajansı (FRA) uzman toplantılarında, pratisyen seminerlerinde ve odak gruplarda çeşitli alanlardaki iletişimciler ve uygulamacılar tarafından gündeme getirilen temel noktaları aktarıyor. Rapor, insan haklarına yönelik nasıl bir tutum izlenebileceğini aktarırken yapılması ve yapılmaması gerekenleri […]

Spor Alanında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil Rehberi

KASFAD

2015, Türkçe

2015

Türkçe

Spor alanı, cinsiyet kategorilerini ve cinsiyet kodlarını kendi içinde en fazla barındıran ve yeniden üreten alanların başında gelmektedir. Cinsiyetlendirilmiş bir alan olarak sporun ve spor araştırmalarının dili de cinsiyetli olabilmektedir. Cinsiyetli dil, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını içeren ve cinsiyetler arası ayrımcılığı ortaya çıkaran, sürdüren ve istismar eden ifadelerin kullanılmasıdır. Spor ve spor araştırmalarındaki cinsiyetli dilin […]

Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetimi Rehberi

UN Women

Mayıs 2020, Türkçe

Mayıs 2020

Türkçe

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi (UN Women), koronavirüsün kadınlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini aktaran bilgilendirici içerikler paylaşarak kadın liderlere çağrıda bulundu. Birleşmiş Milletler’in hazırladığı çalışmada yer ayan uyarılardan bazıları şöyle: Krizlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yönetilmesi, kadınların ihtiyaçlarının; kriz yönetim planlanmasına ve erken dönemlerde yapılan ihtiyaç analizlerine dahil edilmesi gerekiyor. Bilim kurulları, […]

Yayıncılar İçin Cinsiyet Eşitliği Rehberi

Evrim Kepenek

Aralık 2019, İngilizce

Aralık 2019

İngilizce

Avrupa Yayıncılar Birliği (European Broadcasting Union) “Kamusal Yayın Kuruluşları İçin Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Rehberi” raporunu yayınladı. raporu Türkçe’ye bianet’ten Ege Öztokat, çevirdi. Rapor, yayın kuruluşlarındaki cinsiyet eşitsizliğine dikkat çekerek eşitlik için çalışılması gereken alanlara dikkat çekiyor. Kadınlar dünya nüfusunun yarısından fazlasını oluşturduğu halde pek çok sektörde eşit katılıma, eşit ücrete, eşit imkanlara sahip değil. Rapora […]

Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinde Yazılı Basında Kadın Temsilinin Rolü

Esra Bayhantopçu

2017, Türkçe, İngilizce

2017

Türkçe, İngilizce

Bugün küresel ölçekte yaşanan en büyük toplumsal problemlerden biri toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Kadın ve erkeğin toplumdaki rollerine işaret eden toplumsal cinsiyet kalıpları, toplum tarafından cinsiyetin belirli yargılara göre şekillendirilmesiyle oluşur. Kadın ve erkek için uygun olan rolleri belirleyen bu sosyal kavram, toplumda kadın-erkek eşitsizliğine sebebiyet vermekte, kadının toplumdaki rolünü ikincilleştirmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin ve cinsiyet […]

Çatlak Zemin’de Yeni Başlık: Şipşak

Evrim Kepenek

Şubat 2018, Türkçe

Şubat 2018

Türkçe

Toplumsal Cinsiyet Odaklı içerikler üreten web sayfalarını, basılı ve online dergileri, haber ajanslarını ve televizyonu merak ettik. Bu mecralar nasıl ortaya çıkmıştı? Kimler çalışıyordu? Sizin de merak ettiğinizi düşündük ve kütüphanemizde her hafta onlardan birine yer vermeye başladık. İlk konuğumuz, 2016’da kurulan Çatlak Zemin. Çatlak Zemin Yeni Yazılarınızı Bekliyor Feminist kadınların takip ettiği mecralar arasında. […]

Toplumsal Cinsiyet Odaklı Barış Gazeteciliği El Kitabı

Kvinna till Kvinna

Kasım 2015, İngilizce

Kasım 2015

İngilizce

  İsveç kadın hakları örgütü Kvinna till Kvinna Vakfı tarafından hazırlanan bu 14 sayfalık çalışmada, çatışmaların toplumsal cinsiyet bağlamında daha derinlikli bir bakış açıyla haberleştirilmesi için pratik bilgiler yer alıyor. Kitapçıkta ayrıca, yazılı ve görsel basındaki uygulamaları izlemek üzere, eğitim amaçlı da kullanılabilecek bir bölüm var.

Suriye Krizinde Toplumsal Cinsiyet Temelli Şiddet Olayları İçin Etik Habercilik El Kitabı

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu (UNFPA)

Mart 2015, İngilizce, Arapça

Mart 2015

İngilizce, Arapça

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu tarafından Suriye krizi bağlamında hazırlanmış bu ilk rehber, uluslararası etik prensipler üzerinden mağdurların, ailelerinin ve içinde bulundukları sosyal çevrenin güvenliğini, mahremiyetini ve haysiyetini zedelemeden haber yapma tekniklerine yer veriyor. Kitapta, ilgili kavramlar ve terminoloji, karşılaşılabilecek etik ve pratik sorunlar ile toplumsal cinsiyet temelli şiddet ile mücadele eden ve hayatta kalanlara destek […]

Kadınlar, Barış ve Güvenlik

Afrika Birliği, BM

Temmuz 2017, İngilizce

Temmuz 2017

İngilizce

Afrika Birliği’nin Birleşmiş Milletler ortaklığıyla hazırladığı rehber, çatışma sırasında ve sonrasındaki dönemlerde habercilik yapan Afrikalı gazeteciler için hazırlanmış. Amaç barış gazeteciliğini toplumsal cinsiyet odaklı hak haberciliğiyle birlikte yaygınlaştırabilmek. Not: Güney Asya ülkeleri için UNESCO’nun katkılarıyla hazırlanmış, benzer bir gazetecilik el kitabını şuradan inceleyebilirsiniz.