Bia
TOPLUMSAL CİNSİYET ODAKLI HAK HABERCİLİĞİ NEDİR
Toplumsal cinsiyet, bireyin fiziksel cinsiyetinden öte içinde yaşadığı toplumda sosyo-kültürel olarak var edilmiş özel kimliğidir. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik, kadınlara ve erkeklere belirli roller ile farklı görev ve sorumluluklar yükleyen ve bu yolla cinsiyetler arası eşitsizliğe yol açan toplumsal cinsiyeti ve kalıp yargıları sorgulayan, kadınlarla erkekleri eşit temsil eden, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana-akımlaştırılmasına hizmet eden bir gazetecilik anlayışını temsil eder. Bu yaklaşımıyla, hak haberciliğinin temelini oluşturan toplumsal cinsiyet odaklı habercilik, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri üzerinden ötekileştirilenlerin uğradıkları hak ihlallerini haberleştirir ve takip eder, kapsayıcı ve ayrımcılık karşıtı bir yaklaşımla, haklar konusunda farkındalık yaratmayı hedefler.
Devamını Oku

Rehberler

Tümü

Kaos GL

05 Mayıs 2023

Türkçe

“Basında Kaos GL” turu, Nisan ayı boyunca Kaos GL’ye ve haberlerine yer veren, kaosGL.org haber sitesinin yayınlarını kullanan medya listesi hazırladı. İşte, 2023 Nisan ayında Kaos GL’nin çalışmalarına yer veren ve kaosGL.org haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya organlarının aylık listesi… Nisan ayı basınında Kaos GL Kaos GL 2022 Medya İzleme Raporu yayınlandı […]

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

3 Nisan 2023

Türkçe

Pembe Hayat, editörler ve diğer medya çalışanlarının translar hakkında daha bilinçli, duyarlı ve kapsayıcı haberler yapmalarına yardımcı olacak rehber yayınladı. Rehberde, translarla ilgili haber yazarken dikkat edilmesi ve kaçınılması gerekenler, haber başlıklarının önemi, doğru terminoloji ve dilin kullanımı, translara yönelik şiddeti içeren veya seks işçisi translarla ilgili haberler için gözden karışılmaması  gerekenlere dair öneriler yer […]

SEGER A.Ş.

15 Mart 2023

Türkçe

Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren yerli üretici Seger, 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE)” ile ilgili çalışmalarını bir raporla kamuoyuna ve çalışma hayatı temsilcilerinin dikkatine sundu. Toplumda farkındalık oluşturma, işveren ve çalışan için ise rehber olan bu çalışma ile, kadının güçlenmesinin yöntemlerini  tanımlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmaları raporlayan öncü şirket […]

Araştırma - Analiz

Tümü

Selen DOĞAN, Sinem Sefa AKAY

Nisan 2023

Türkçe

Bu çalışma, medyanın engelli kadınların hak mücadelesi için önemli bir araç ve savunu alanı olmasını hedefliyor. Engelli kadınların karşılaştığı hak ihlallerinin medyada görünür olması, haberlerin bu ihlallerle mücadelede kadınları güçlendirecek bir bakış açısıyla hazırlanmasını teşvik etmek üzere hazırlandı. İzleme çalışması, medyanın engelli kadın ve kız çocuklarını kalıp yargılarla dolu bir bakış açısıyla gösterdiğini ortaya koyuyor. […]

Tuveyç Timur

5 Şubat 2024

Türkçe

Pembe Hayat Derneği’nin 2022-2023 LGBTİ+ ve Trans Medya İzleme Raporu yayınlandı. 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye’de haber üreten internet sitelerinde LGBTİ+ ve translar özelinde çıkan haberler izlendi. Raporda 2022 yılında 4494 haber, 2023 yılında ise 7567 haber incelendi. Rapora göre; 2022’den 2023’e ayrımcı, damgalayan, ötekileştiren ifadelerin kullanımında yüzde 77 oranında artış oldu. Bunlar arasında; sapkın/sapık, […]

İlgi Kahraman, Merve Arılık

Kasım 2023

Türkçe

Kadın Dayanışma Vakfı’nın hazırladığı rapora göre, 2013-2022 yılları arasında kadın danışma merkezlerine başvuran kadınların yüzde 61’i maruz kaldıkları şiddet nedeniyle destek talep etti. 2949 kadının; %54’ü evli (1421kadın), %21’i bekar (555 kadın), %15’i boşanmış, %5’i (118 kadın) partnerinden ayrı yaşadığını ifade etti. Ayrıca rapora göre erkek şiddeti, kadının çalışmasını engelleme, yakınlarına karşı itibarını sarsma, yeni […]

Söyleşiler

Tümü

Umut Güven

16 Temmuz 2023

Türkçe

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kurumsal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2022 yılında kuruldu. CEPD, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, platformlar, kamu kurumları ve özel sektöre kurumlarında cinsiyet eşitliğini hedefleyen bir politika ve cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti önlemek üzere mekanizmalar oluşturmaları için danışmanlık yapıyor. Çalışma hayatında şiddetle mücadele ve toplumsal […]

Evrim Kepenek

13 Nisan 2023

Türkçe

Türkiye’de kadınlar 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki haklarından yararlanmak, boşanma davası açmak, devam eden boşanma davasını takip etmek, velayetin de[1]ğiştirilmesi, nafakaya dair haklarını öğrenmek ve talep etmek gibi konularda adli yardım desteğine ihtiyaç duyuyor. Mor Çatı’nın 2021’de hazırladığı rapora göre, kadınların adli yardım bürolara erişiminde en sık karşılaştığı sorunlardan biri de ekonomik koşullar ve yargı sistemindeki aksaklıklar. […]

Haberler

Tümü

Evrim Kepenek

21 Mart 2024

Türkçe

Bahçeşehir Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Pınar Melis Yelsalı Parmaksız, “Türkiye’de de tek ebeveynli hanelerine arttığını görüyoruz. Bunun yüzde 80’ini de bekar anneler oluşturuyor. Bekar annelerin büyük bir kısmı da boşanmış annelerden oluşuyor” bilgisini paylaştı. Kasım 2022’de sosyal medya hesabından bekar anne olmanın zorluklarını anlatan Serap Yelkenci’ye yaklaşık 50 kadın başvurdu. Bir araya geldiler, bekar anne […]

27 Mart 2024

Türkçe

Fotoğraf: euronews.com 2024’ün sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen planda, Tayland eşcinsel birliktelikleri tanıyan tek Güneydoğu Asya ülkesi haline gelecek. Tayland’da Temsilciler Meclisi ezici bir çoğunlukla evlilik eşitliğini yasallaştırmak için oy kullandı. nytimes.com’un haberine göre, Tasarı şimdi Tayland Senatosu’na gidecek. 2024’ün sonuna kadar gerçekleşmesi beklenen planda, Tayland eşcinsel birliktelikleri tanıyan tek Güneydoğu Asya ülkesi haline gelecek. Bu […]

4 Nisan 2024

Türkçe

Toplumsal cinsiyet ve cinsellik hakkındaki düşüncelerimizi yeniden tanımlayan ikonik kitabı Cinsiyet Belası’nın yazarı Judith Butler, günümüzün sağcı hareketlerinde merkezi hale gelen toplumsal cinsiyete yönelik saldırılarla yüzleşiyor. Küresel ağlar, cinsiyetin aileler, yerel kültürler, medeniyet ve hatta insanın kendisi için tehlikeli, belki de şeytani bir tehdit olduğu fantezisini yaymaya adanmış “cinsiyet karşıtı ideoloji hareketleri”ni ortaya çıkardı. Tanınmış […]