Bia
TOPLUMSAL CİNSİYET ODAKLI HAK HABERCİLİĞİ NEDİR
Toplumsal cinsiyet, bireyin fiziksel cinsiyetinden öte içinde yaşadığı toplumda sosyo-kültürel olarak var edilmiş özel kimliğidir. Toplumsal cinsiyet odaklı habercilik, kadınlara ve erkeklere belirli roller ile farklı görev ve sorumluluklar yükleyen ve bu yolla cinsiyetler arası eşitsizliğe yol açan toplumsal cinsiyeti ve kalıp yargıları sorgulayan, kadınlarla erkekleri eşit temsil eden, toplumsal cinsiyet eşitliğinin ana-akımlaştırılmasına hizmet eden bir gazetecilik anlayışını temsil eder. Bu yaklaşımıyla, hak haberciliğinin temelini oluşturan toplumsal cinsiyet odaklı habercilik, cinsiyet, cinsel yönelim ve cinsiyet kimlikleri üzerinden ötekileştirilenlerin uğradıkları hak ihlallerini haberleştirir ve takip eder, kapsayıcı ve ayrımcılık karşıtı bir yaklaşımla, haklar konusunda farkındalık yaratmayı hedefler.
Devamını Oku

Rehberler

Tümü

Kaos GL

05 Mayıs 2023

Türkçe

“Basında Kaos GL” turu, Nisan ayı boyunca Kaos GL’ye ve haberlerine yer veren, kaosGL.org haber sitesinin yayınlarını kullanan medya listesi hazırladı. İşte, 2023 Nisan ayında Kaos GL’nin çalışmalarına yer veren ve kaosGL.org haber sitesinin haber ve yayınlarını kullanan çeşitli medya organlarının aylık listesi… Nisan ayı basınında Kaos GL Kaos GL 2022 Medya İzleme Raporu yayınlandı […]

Pembe Hayat LGBTİ+ Dayanışma Derneği

3 Nisan 2023

Türkçe

Pembe Hayat, editörler ve diğer medya çalışanlarının translar hakkında daha bilinçli, duyarlı ve kapsayıcı haberler yapmalarına yardımcı olacak rehber yayınladı. Rehberde, translarla ilgili haber yazarken dikkat edilmesi ve kaçınılması gerekenler, haber başlıklarının önemi, doğru terminoloji ve dilin kullanımı, translara yönelik şiddeti içeren veya seks işçisi translarla ilgili haberler için gözden karışılmaması  gerekenlere dair öneriler yer […]

SEGER A.Ş.

15 Mart 2023

Türkçe

Otomotiv yan sanayiinde faaliyet gösteren yerli üretici Seger, 2010 yılından bu yana gerçekleştirdiği “Toplumsal Cinsiyet Eşitliği (TCE)” ile ilgili çalışmalarını bir raporla kamuoyuna ve çalışma hayatı temsilcilerinin dikkatine sundu. Toplumda farkındalık oluşturma, işveren ve çalışan için ise rehber olan bu çalışma ile, kadının güçlenmesinin yöntemlerini  tanımlayarak toplumsal cinsiyet eşitliği ile ilgili çalışmaları raporlayan öncü şirket […]

Araştırma - Analiz

Tümü

Tuveyç Timur

5 Şubat 2024

Türkçe

Pembe Hayat Derneği’nin 2022-2023 LGBTİ+ ve Trans Medya İzleme Raporu yayınlandı. 2022 ve 2023 yıllarında Türkiye’de haber üreten internet sitelerinde LGBTİ+ ve translar özelinde çıkan haberler izlendi. Raporda 2022 yılında 4494 haber, 2023 yılında ise 7567 haber incelendi. Rapora göre; 2022’den 2023’e ayrımcı, damgalayan, ötekileştiren ifadelerin kullanımında yüzde 77 oranında artış oldu. Bunlar arasında; sapkın/sapık, […]

İlgi Kahraman, Merve Arılık

Kasım 2023

Türkçe

Kadın Dayanışma Vakfı’nın hazırladığı rapora göre, 2013-2022 yılları arasında kadın danışma merkezlerine başvuran kadınların yüzde 61’i maruz kaldıkları şiddet nedeniyle destek talep etti. 2949 kadının; %54’ü evli (1421kadın), %21’i bekar (555 kadın), %15’i boşanmış, %5’i (118 kadın) partnerinden ayrı yaşadığını ifade etti. Ayrıca rapora göre erkek şiddeti, kadının çalışmasını engelleme, yakınlarına karşı itibarını sarsma, yeni […]

İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi

25 Kasım 2023

Türkçe

Fotoğraf: İSİG Meclisi İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Meclisi (İSİG Meclisi), 25 Kasım Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü’nde kadın iş cinayetleri raporu yayımladı. Rapora göre, çalışma yaşamının erilliği, işyeri ortamı ve tasarımından, işyerlerinin yönetim yapısı, işyerindeki işbölümü ve ilişkilere kadar her yerde kadınlar aleyhine işliyor. Cinsiyete dayalı emek sömürüsü, kadınların çalışma yaşamında fiziksel, […]

Söyleşiler

Tümü

Umut Güven

16 Temmuz 2023

Türkçe

Cinsiyet Eşitliği Politikaları Derneği çalışma yaşamında cinsiyet eşitliğinin sağlanması için kurumsal politikalar geliştirilmesine katkıda bulunmak amacıyla 2022 yılında kuruldu. CEPD, sivil toplum kuruluşları, meslek örgütleri, platformlar, kamu kurumları ve özel sektöre kurumlarında cinsiyet eşitliğini hedefleyen bir politika ve cinsiyete dayalı ayrımcılık ve şiddeti önlemek üzere mekanizmalar oluşturmaları için danışmanlık yapıyor. Çalışma hayatında şiddetle mücadele ve toplumsal […]

Evrim Kepenek

13 Nisan 2023

Türkçe

Türkiye’de kadınlar 6284 Sayılı Kanun kapsamındaki haklarından yararlanmak, boşanma davası açmak, devam eden boşanma davasını takip etmek, velayetin de[1]ğiştirilmesi, nafakaya dair haklarını öğrenmek ve talep etmek gibi konularda adli yardım desteğine ihtiyaç duyuyor. Mor Çatı’nın 2021’de hazırladığı rapora göre, kadınların adli yardım bürolara erişiminde en sık karşılaştığı sorunlardan biri de ekonomik koşullar ve yargı sistemindeki aksaklıklar. […]

Haberler

Tümü

10 0cak 2024

Türkçe

Türkiye’de çalışan gazetecilerin yarıya yakını kadın. Peki 1961’den bu yana ‘kutlanan’ 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü, kadın gazeteciler açısından ne ifade ediyor? Türkiye Gazeteciler Sendikası Kadın ve LGBTİ+ Komisyonu olarak medyada kadın gazetecilerin durumuna ilişkin çalışmalarımız devam ediyor. Bu çalışmalar kimi zaman anket düzenleyerek oluşturduğumuz raporlardan kimi zaman da birebir görüşmelerimizden oluşuyor. Şimdi de 10 […]

23 Kasım 2023

Türkçe

Hughes, Gazze’deki Savaşa Karşı Yazarlar (WAWOG olarak da bilinir) adlı özel koalisyon tarafından açık bir mektup imzalayan 7.900’den fazla yazardan biri. them’in haberine göre, üç LGBTQ+ gazeteci, New York Times Magazine’in İsrail’in Gazze’ye uyguladığı ablukayı kamuoyu önünde kınadıktan sonra istifa etti ve katkıda bulunan bir fotoğrafçı dayanışma için büyük bir projeyi iptal etti. 2015’ten beri Times’ta çalışan ve profil […]

23 Kasım 2023

Türkçe

Önemli bir bilim insanı ve mucit olan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir bir “elektronik sütyen” icat etti. ABD’deki Massachusetts Institute of Technology’de (MIT) doçent olan Canan Dağdeviren  BBC 2023 ilham veren 100 kadın listesine seçildi. Önemli bir bilim insanı ve mucit olan Dağdeviren, meme kanserinin ultrasonla erken teşhisi için giyilebilir bir “elektronik […]