Toplumsal Cinsiyet Eşitsizliği Üzerinde Yazılı Basında Kadın Temsilinin Rolü

Esra Bayhantopçu 2017 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Esra Bayhantopçu

Bugün küresel ölçekte yaşanan en büyük toplumsal problemlerden biri toplumsal cinsiyet eşitsizliğidir. Kadın ve erkeğin toplumdaki rollerine işaret eden toplumsal cinsiyet kalıpları, toplum tarafından cinsiyetin belirli yargılara göre şekillendirilmesiyle oluşur. Kadın ve erkek için uygun olan rolleri belirleyen bu sosyal kavram, toplumda kadın-erkek eşitsizliğine sebebiyet vermekte, kadının toplumdaki rolünü ikincilleştirmektedir. Toplumsal cinsiyet rollerinin ve cinsiyet eşitsizliğinin oluşmasında pek çok faktörün etkisi vardır. Bu faktörlerin en güçlülerinden biri de medyadır. Medyanın bireylerin düşünceleri, davranışları ve değer yargılarının oluşumu ve şekillendirilmesinde önemli bir rol oynadığı bilinmektedir. Medya, cinsiyetçi söylemler üreterek toplumsal cinsiyet eşitsizliğin normalleşmesini sağlayabilme gücüne sahiptir. Bununla birlikte medya aynı zamanda söz konusu eşitsizliği yok etme gücüne de sahip olan önemli toplumsal araçlardan bir tanesidir. Bu çalışmada medyanın toplumsal cinsiyet kalıpları üzerindeki rolü ortaya çıkarılmaya çalışılacaktır.