Spor Alanında Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Dil Rehberi

KASFAD 2015 Türkçe
Facebook Twitter Google

KASFAD

Spor alanı, cinsiyet kategorilerini ve cinsiyet kodlarını kendi içinde en fazla barındıran ve yeniden üreten alanların başında gelmektedir. Cinsiyetlendirilmiş bir alan olarak sporun ve spor araştırmalarının dili de cinsiyetli olabilmektedir. Cinsiyetli dil, toplumsal cinsiyet kalıp yargılarını içeren ve cinsiyetler arası ayrımcılığı ortaya çıkaran, sürdüren ve istismar eden ifadelerin kullanılmasıdır.

Spor ve spor araştırmalarındaki cinsiyetli dilin ilk düzlemi, spora ait çoğu kavramın doğrudan erkekleri referans etmesi ve aynı kavramların kadınlar için kullanımında “kadın” ön ekine ihtiyaç duyulmasıdır. Örneğin, hakem, taraftar, sporcu veya antrenör kavramlarının önünde ve içeriğinde görülmez bir “erkek” varken, kadınlar söz konusu olduğunda “kadın” kavramı görünür olmaktadır. Spor ve spor araştırmalarındaki cinsiyetli dilin ikinci düzlemi ise kadın yerine “bayan” kavramının kullanımıdır.
Son yıllarda spor alanında cinsiyetli dilin ortadan kalkmasına yönelik bireysel ve kurumsal çabalar, ülkemiz adına sevindiricidir. Spordaki cinsiyet eşitsizlikleri ile mücadele eden Kadınlar için Spor ve Fiziksel Aktivite Derneği (KASFAD) olarak biz de, spor alanının toplumsal cinsiyete duyarlı bir dile sahip olmasına katkıda bulunmayı hedefliyoruz.

KASFAD olarak hazırladığımız bu rehber, spor ve spor araştırmalarında toplumsal cinsiyete duyarlı bir yaklaşımın geliştirilmesine katkıda bulunmayı ve cinsiyetli olmayan bir dilin kullanılmasına yönelik pratik öneriler sunmayı amaçlamaktadır. Dünyada ve ülkemizde yayımlanan toplumsal cinsiyete duyarlı dil rehberlerinden faydalanarak hazırladığımız bu rehberin hem spor pratiği içerisindeki spor insanlarına hem de spor bilimleri alanında akademik çalışmalar yürüten bilim insanlarına faydalı
olmasını umuyoruz.