Toplumsal Cinsiyete Duyarlı Kriz Yönetimi Rehberi

UN Women Mayıs 2020 Türkçe
Facebook Twitter Google

UN Women

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi Türkiye Ofisi (UN Women), koronavirüsün kadınlar üzerindeki sosyal ve ekonomik etkilerini aktaran bilgilendirici içerikler paylaşarak kadın liderlere çağrıda bulundu.

Birleşmiş Milletler’in hazırladığı çalışmada yer ayan uyarılardan bazıları şöyle:

  • Krizlerin, toplumsal cinsiyet eşitliği bakış açısıyla yönetilmesi, kadınların ihtiyaçlarının; kriz yönetim planlanmasına ve erken dönemlerde yapılan ihtiyaç analizlerine dahil edilmesi gerekiyor. Bilim kurulları, pandemi ve kriz yönetim ekipleri gibi mekanizmalarda, kadınların özel ihtiyaçlarının da yansıtıldığından emin olmak için kadın temsili sağlanmalı.
  • Kadın liderler, #evdekal mesajı verirken, kadın ve erkekler arasındaki ev ve bakım işleri yükünün eşit paylaşımını desteklemeli. Türkiye’de kadınlar ev ve bakım işlerini erkeklere oranla 5 kat daha fazla üstleniyor. Koronavirüs krizi tüm bu eşitsizlikleri kadınların aleyhine daha da derinleştirebilir.