Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Söylemi ve Uygulamaları: Karşılaştırmalı Analiz

Tuğçe Artar, Ayşe Tekdal Fildiş 30 Haziran 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi Cilt 5, Sayı 1, 1 Tuğçe Artar, Ayşe Tekdal Fildiş

Tuğçe Artar ve Ayşe Tekdal Fildiş, Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makalelerinde Türkiye’de cinsiyet algısı, şiddet gibi konularda medyanın benimsediği eril dilden yola çıkıyor.

“Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Söylemi ve Uygulamaları: Karşılaştırmalı Analiz” başlıklı çalışmada Türkiye’deki ve medyadaki cinsiyetçi algı söylem analizi yöntemiyle inceleniyor, Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi’nde(2020) başta gelen sırasıyla İzlanda, Norveç, Finlandiya ve İsveç ile Türkiye’nin cinsiyet eşitliği adına yapmış olduğu kanun ve uygulamalar döküman analizi yöntemiyle inceleniyor.