Etiketler: cinsiyet eşitliği söylemi

Tuğçe Artar, Ayşe Tekdal Fildiş

30 Haziran 2021

Türkçe

Tuğçe Artar ve Ayşe Tekdal Fildiş, Marmara Üniversitesi Kadın ve Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Dergisi’nde yayınlanan makalelerinde Türkiye’de cinsiyet algısı, şiddet gibi konularda medyanın benimsediği eril dilden yola çıkıyor. “Türkiye’de Cinsiyet Eşitliği Söylemi ve Uygulamaları: Karşılaştırmalı Analiz” başlıklı çalışmada Türkiye’deki ve medyadaki cinsiyetçi algı söylem analizi yöntemiyle inceleniyor, Küresel Cinsiyet Farkı Endeksi’nde(2020) başta gelen sırasıyla İzlanda, […]