Etiketler: covid 19

OXFAM

Ocak 2021

Türkçe, İngilizce

Koronavirüs salgını, neredeyse her ülkede eşitsizliğin aynı anda artmasına yol açma potansiyeli taşıyor. Virüs mevcut servet eşitsizliklerini ve toplumsal cinsiyet ve ırk temelli eşitsizlikleri gözler önüne serdi, besledi ve arttırdı. En zengin bireyler ve şirketler servetlerine servet katarlarken, 2 milyondan fazla insan hayatını kaybetti ve yüz milyonlarca insan yoksulluğa sürüklendi. Oxfam 2021 raporuna göre kriz […]

Genç LGBTİ+ Derneği

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+) COVID-19 pandemisinin LGBTİ+’lara etkilerini görünür kılmak ve LGBTİ+’ların bu süreçte deneyimlerini gündemleştirmek amacıyla hazırladığı “COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” başlıklı araştırma raporunu yayınladı. Online olarak yapılan anket çalışmasına 2020 Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye’nin 81 ilinden 252 LGBTİ+ katıldı. Avrupa Birliği Sivil Düşün […]

Birleşik Metal-İş Sendikası Kadın Komisyonu

“Pandemi döneminin ilk başladığı günlerde işyerinde insanlarda panik ve tedirginlik oldu. Ne oldu? Ne olacak? İlk günlerde şube başkanları ile işverenler arasında süreç nasıl geçirilecek diye toplantılar yapıldı. İşyerinde sendikalı olmamızın avantajları çok büyüktü çünkü, temsilcilerin istekleri uygulanıyordu. “Fabrikamızda 450 mavi yaka 200 beyaz yaka çalışıyor, 23 kronik hasta var ve bunların 15’i kadın, 8‘i […]

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

Türkiye’de covid-19 salgını koşullarında bakım ekonomisinin durumunu ele alan, Birleşmiş Milletler Kalkınma Programının (UNDP) desteğiyle İstanbul Teknik Üniversitesinden (İTÜ) ekonomi profesörü İpek İlkkaracan ve Ankara Üniversitesi’nden Emel Memiş‘in KONDA ile yürüttüğü saha araştırmasının sonuçları, karantina koşullarının kadınlar ve erkeklerin ücretsiz iş yükünü artırdığını gösterdi. Araştırma,  Kovid-19 salgını sürecinde kadınların erkeklerden 4 katı daha fazla ücretsiz emek harcadığını ortaya […]

BM KADIN BİRİMİ

Birleşmiş Milletler Kadın Birimi (UN Women) Türkiye ofisinin liderliğinde gerçekleştirilen “Türkiye’de COVID-19 Etkilerinin Toplumsal Cinsiyet Açısından Değerlendirilmesi” araştırması, salgının kadınların ve erkeklerin iş ve ev hayatları üzerindeki etkilerini ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre koronavirüs toplumsal cinsiyet, yaşadıkları bölge, yaş ve diğer tüm etkenlere bağlı olarak kadın ve erkekleri farklı etkiliyor. COVID-19 salgınının başlangıcıyla birlikte günlük […]

UNFPA

Mart 2020

Türkçe

BM Nüfus Fonu, cinsel sağlık, üreme sağlığı ve haklarının korunması ve toplumsal cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi için “Toplumsal Cinsiyet Perspektifinden COVID-19” başlıklı rehber niteliğinde bir bilgi notu yayınladı.

Social Development Direct

Mart 2020

Türkçe, İngilizce

*Ege Öztokat türkçeleştirdi. COVID-19 dünyada yayıldıkça insanlar ve topluluklar üzerinde büyük etkiler yarattı. COVID-19’un etkileri hakkındaki bulgular henüz sınırlı olsa da haberler, kadın örgütlerinden gelen bilgiler ve önceki salgınlar hakkındaki araştırmalar salgın döneminde erkek şiddetinin arttığını ve daha da artabileceğini gösteriyor. “Social Development Direct” şirketinden uzman Dr. Erika Fraser’in Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Departmanı için […]

Evrim Kepenek

“Türkiye’de de korana etkilerini görmeye başladığımızda kadınlar olarak sağlığımızı düşünmekle birlikte evlerde olmanın bizler için oluşturduğu gerçek ile bir kere daha karşı karşıya kaldık.” Kadın Savunma Ağı’ndan Sezen Özkan: “Devlet olağanüstü bir dönemden geçiyoruz kadına yönelik şiddet artıyor önlem aldık desin şiddet uygulayanı evden uzaklaştıracağız” diye açıklama yaparsa bunun iyi olacağını düşünüyorum.” Mor Çatı’dan Melike […]