“LGBTİ+’lar pandemide ev içinde şiddet yaşadı”

Genç LGBTİ+ Derneği
Facebook Twitter Google

Genç LGBTİ+ Derneği

Genç Lezbiyen Gey Biseksüel Trans İnterseks Gençlik Çalışmaları ve Dayanışma Derneği (Genç LGBTİ+) COVID-19 pandemisinin LGBTİ+’lara etkilerini görünür kılmak ve LGBTİ+’ların bu süreçte deneyimlerini gündemleştirmek amacıyla hazırladığı “COVID-19 Salgınında LGBTİ+ Topluluğunun Durumu” başlıklı araştırma raporunu yayınladı.

Online olarak yapılan anket çalışmasına 2020 Mayıs ve Haziran aylarında Türkiye’nin 81 ilinden 252 LGBTİ+ katıldı.

Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı tarafından desteklenen çalışma LGBTİ+’ların sağlık, barınma, ekonomi, ruh sağlığı, sosyal etkiler, eğitim ve şiddet deneyimi alanlarında COVID-19 pandemisi sırasında deneyimlerinden oluştu.

“Eğitim sekteye uğradı”

Rapordan öne çıkanlar şöyle:

* Katılımcıların yüzde 38’i (97 kişi) pandemi sürecinde yaşadıkları düzeni, yüzde 26’sı (66 kişi) pandemi sürecinde yaşadığı ili değiştirmek zorunda kaldı. İl değişikliklerinin büyük şehirlerden küçük şehirlere olduğu görüldü. 35 katılımcı kaldığı öğrenci yurdundan ayrılmak zorunda kaldı.

* Katılımcıların yüzde 75’i online olarak eğitimini devam ettirebilmekle birlikte teknik sorunlar, bireysel güçlükler ve eğitim sürecine ilişkin sorunlar yaşadıklarını belirtti. Katılımcıların 16’sı okulu bıraktığını, 13’ü kaydını dondurduğunu, 21’i ise diğer sebeplerle eğitiminin sekteye uğradığını söyledi.

* Katılımcıların yüzde 30’u pandemi sürecinde şiddete maruz kaldığın belirti. Şiddete maruz bırakılan katılımcıların yüzde 56’sı ev içi, yüzde 53’ü duygusal, yüzde 48’i sözlü yüzde 22’si ekonomik, yüzde 12’si fiziksel, yüzde 3’ü cinsel ve yüzde 22’si siber şiddete maruz bırakılmakla birlikte katılımcıların yüzde 24’ü şiddet tehdidine uğradı.

* Katılımcıların yüzde 30’u (76 kişi) pandemi sürecinde şiddete maruz kaldığını söyledi. Şiddet deneyimi yaşayan katılımcıların yüzde 44’ü bu şiddetin doğrudan ya da dolaylı olarak LGBTİ+ olması ile ilgili olduğunu belirtti.