Salgın Kadınlara ve Kız Çocuklarına Yönelik Şiddeti Arttırdı

Social Development Direct Mart 2020 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Social Development Direct

*Ege Öztokat türkçeleştirdi.

COVID-19 dünyada yayıldıkça insanlar ve topluluklar üzerinde büyük etkiler yarattı. COVID-19’un etkileri hakkındaki bulgular henüz sınırlı olsa da haberler, kadın örgütlerinden gelen bilgiler ve önceki salgınlar hakkındaki araştırmalar salgın döneminde erkek şiddetinin arttığını ve daha da artabileceğini gösteriyor.

“Social Development Direct” şirketinden uzman Dr. Erika Fraser’in Birleşik Krallık Uluslararası Kalkınma Departmanı için hazırladığı “COVID-19 Pandemiğinin Kadınlara ve Kız Çocuklarına Şiddete Etkisi” raporuna göre salgının kadın ve kız çocuklarına şiddeti artırdığı görülmeye başladı.

Ev İçi Şiddet Çin’de üçe katlandı

Dr. Fraser’in raporuna göre COVID-19’un kadınları ve kız çocuklarına yönelik erkek şiddetini şu şekillerde tetikliyor:

*Ev içi şiddet riski artıyor: Çin’de adli raporlar ev içindeki erkek şiddetinin salgın sırasında üçe katlandığını gösteriyor. Ev içi şiddetle ilgilenen örgütler zorunlu olarak birlikte zaman geçirme, ekonomik sıkıntılar ve korkunun ev içinde gerilimi ve şiddeti tetiklediğini gözlemliyor.

Aynı zamanda şiddet görenler kadınların yardım alması zorlaşıyor. Salgın süresince kadınların yardım hizmetlerine, hastanelere, polise ya da savcılıklara başvurması zorlaşıyor.

*Sağlık çalışanlarına şiddet riski artıyor: Salgının hastalar, hasta yakınları ve diğer sağlık çalışanlarında tetiklediği gerilim sağlık çalışanlarına şiddeti artırıyor.

İtalya’da ulusal sağlık çalışanları birliği kaynaklar azaldıkça ve hasta yakınlarının kaygıları arttıkça doktor ve hemşirelere yapılan saldırıların arttığını belirtti. Singapur’da üniformalı sağlık çalışanları kamusal alanlarda ve toplu taşımada taciz edildi. Bu yalnızca kadın sağlık çalışanlarını etkilemiyor, ancak önceki araştırmalar acilde çalışan kadın hemşirelerin sağlık çalışanlarına şiddette en yüksek risk gruplarından olduğunu gösteriyor.

Irkçı ve Cinsiyetçi Taciz

*Irkçı ve cinsiyetçi taciz riski artıyor: Dünyada Doğu Asyalı kadınları hedefleyen cinsel şiddet vakaları görüldü. Örneğin Delhi’de bir grup, kuzey doğu Hindistanlı kadın öğrencileri sözlü taciz etti ve “koronavirüslü” olduklarını söyleyerek cinsel organlarına nesneler fırlattı.

*Korumasız kadın çalışanların istismar ve sömürü tehlikesi artıyor: ABD’de salgının başından itibaren sokakta çalışan seks işçilerine tecavüz ve şiddet arttı. Hong Kong’da ise sokağa çıkamayan göçmen kadın işçilerin boş günlerinde çalıştırıldığı bulgulandı.

*Olağanüstü durumlardaki kadın ve kız çocuklarına şiddet riski artıyor: Mülteci kamplarında kalanlar, ülke içinde yeri değiştirilmiş kadınlar farklı şiddet türlerine karşı daha korumasız kalıyor. Yunanistan’da yardım kuruluşları sağlık hizmetlerine erişimi zaten kısıtlı olan kadınların cinsel şiddete daha çok maruz kaldığını söylüyor.

*Devlet çalışanları ve silahlı güvenlik görevlilerinin cinsel şiddet uygulama riski artıyor: Çin ve İran’da yetkililerin güçlerini kötüye kullandığı bilgileri yansıdı. Ancak konuda güncel ve istatistiki bir veri henüz yok.