yanlılık

Facebook Twitter Google

(İng.: bias; İsp: prejuicio)

(Bir şeye, bir kimseye) eğilim; etki, nüfuz; önyargı, peşin hüküm. Bu terim genellikle belli bir kişi ya da topluluğun leh ya da aleyhindeki tutum ve eylemlere atfen kullanılır.

Bağlam Örneği. “Komisyonun Cins Çalışma Grubu, kızların bilim ve teknoloji alanına girmesini ve bu alanda kalmasını olumsuz etkileyen etmenleri  belirledi. Bu etmenler arasında küçük çocukların cins şablonuna sokulması, oğlan çocukların kızlardan daha iyi eğitim almasını yeğleyen ‘yaygın yanlılık’ ile bilim ve matematiğin kızlara zor geldiği inancı da var,” (IPS, 16 Eylül 1995)

  • Etiketler