savunuculuk

Facebook Twitter Google

(İng.: advocacy)

Belli bir toplumsal grubun savunusu adına eylem ya da politika geliştirmek

  • Etiketler