miras hakkı

Facebook Twitter Google

(İng.: inheritance; İsp.:herencia)

Ölen bir kişinin mal ve mülküne devir yetkisiyle birlikte sahip olma hakkı. Miras hakkı geleneksel olarak, mal ve mülkün biyolojik aile üyelerine devrini öngörür. Pek çok kültürde kadınlar miras hakkından ya yoksun bırakılır ya da miras hakları erkek varislerden daha azdır.

Bağlam Örneği. “Kadınların yoksulluğu ekonomik fırsat ve özerklikten, kredi, arazi sahipliği ve miras hakkı da dahil ekonomik kaynaklara erişim olanağından,  eğitim ve destek hizmetlerinden yoksun oluşlarıyla ve karar alma süreçlerindeki rollerinin küçüklüğüyle doğrudan bağlantılıdır.” (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı  Eylem Platformu, paragraf 51)

“Eylem Platformu’nun ve Dördüncü Dünya Kadın Konferansı’nın sonuç bildirgesinin oylanmasına dakikalar kala, delegasyonun karşılaştığı en büyük anlaşmazlığın kadın ve erkeğin mirasta eşit hak sahipliği konusu olduğu görülüyor. Kuran’ın kadının miras hakkını erkeğin yarısı olarak belirleyen kesin hükümler getirdiğini savunan  Müslüman ülkeler,  bu konuda esneklik gösteremeyeceklerini ileri sürüyorlar. Ayrıca, platform taslağında kullanılan eşitlik yerine hakkaniyet kavramının  yer almasını istiyorlar.” (IPS, 16 Eylül 1995)

  • Etiketler