Toplumsal cinsiyet, LGBTİ+’lar ve iklim krizi arasında nasıl bir ilişki olabilir?

24 Aralık 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

17 Mayıs Derneği tüm bu sorulara yanıtlar bulmak için “LGBTİ+’lar ve İklim Krizine Giriş-Dönüşüme Kendimizden Başlamak: İklim101-Tavsiyeler Kılavuzu”nu yayınladı.

Özge Gökpınar’ın hazırladığı kılavuzda iklim krizinin kökeni, iklim adaleti, LGBTİ+’lar ve iklim krizi arasındaki ilişkilerin yanı sıra LGBTİ+ örgütleri için tavsiyeler de yer alıyor. Kılavuzda ayrıca ekofeminizm ve kuir ekoloji tartışmaları da özetleniyor.

Derin nefes alabileceğimiz ortak yer…

Kaos GL’den Yıldız Tar’ın aktardığına göre, Kılavuzun sunuş bölümünde Judith Butler’dan alıntıyla neden iklim krizine karşı mücadelenin önemli olduğu şöyle aktarılıyor:

“Madencilik ve sistemli ırkçılığa karşı küresel karşı çıkışımız, bu durumda bizi dünyaya geri döndürmeli ya da sanki ilk defa oluyormuşçasına, dünyanın, hepimizin bildiği ve arzuladığı “derin nefes alabileceğimiz” ortak yer haline gelmesini sağlamalıdır.”

Derneğin Genel Koordinatörü Metin Uzun’a göre kılavuz “sivil toplum örgütlerinin çevre ve atık politikası oluşturmalarını gündemlerine almalarını ve aynı gökkuşağının altında birlikte yaşayan tüm insanların iklim krizine karşı üstüne düşen sorumlulukları yerine getirmesini hatırlatmayı” amaçlıyor.

Kılavuzda neler yer alıyor?

Kılavuzda, ilk bölümde iklim krizi meselesinin çıkış noktasını anlatmak üzere iklim değişikliğinin kökenine dair bir çerçeve yer alıyor.

İkinci bölüm, iklim adaleti kavramının ortaya çıkış noktasını ve özellikle LGBTİ+’lar açısından önemini vurgulamaya çalışıyor.

Üçüncü bölüm, iklim adaletinden hareketle, toplumsal cinsiyet, LGBTİ+’lar ve iklim krizi arasındaki ilişkiye değiniyor.

Dördüncü bölüm ekofeminizm ve kuir ekolojinin iklim krizi meselesine bakışını ve iklimin neden kuirleştirilmesi gerektiğine odaklanıyor.

Beşinci bölüm, iklim adaleti ve iklim kriziyle mücadele hareketi içerisinde LGBTİ+’ların ve örgütlerin iklim dostu bir dönüşüme gidebilmesi için tavsiye niteliğinde öneriler içeriyor.

Sonuç bölümünden önce gelen altıncı ve son bölüm ise, kılavuzun önerileri üzerinden güncellenen politika belgelerini okurlarla paylaşıyor.

Kılavuzda ayrıca Kaos GL’nin hazırladığı, 17 Mayıs’ın güncellediği çevre ve sıfır atık politika metinleri de ek olarak yer alıyor.

Kılavuza ulaşmak için tıklayın.

TIKLAYIN – “Madagaskar, iklim krizinin kıtlığa yol açtığı ilk ülke oluyor”

TIKLAYIN – Ortadoğu ortalamanın iki katından fazla ısınıyor

TIKLAYIN – 20 yılda Akdeniz’de deniz seviyesi 6 santimetre yükseldi