Kaos GL’den TİHEK’e mektup: LGBTİ+ karşıtı politikalardan vazgeçin

14 Mart 2022 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Haberin İngilizcesi için tıklayın

LGBTİ+ düşmanı politikalarıyla bilinen Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu (TİHEK), aralarında Kaos GL’nin de olduğu hak örgütlerine mektup yazarak raporladıkları hak ihlallerini bildirmelerini talep etti.

Kurumun her yıl yazdığı rapora yanıt veren ve TİHEK’in de faili olduğu LGBTİ+’ların insan hakları ihlallerine dikkat çeken Kaos GL, bu yıl kuruma bir mektup yazarak daha kuruluş aşamasında katılımcı bir süreç yürütülmediğini hatırlattı.

Kaos GL’den Yılduz Tar’ın haberine göre, Kaos GL, TİHEK’e yanıtında kuruluş kanunun hükümsüz olduğunu belirterek şöyle devam etti:

“Kurumsal yapınızın oluşum sürecinin evrensel standartlara uygun olmadığı konusunda sivil toplumda oluşmuş yaygın ve genel kanaatten uzaklaşmayı gerektiren mevzuat odaklı bir değişiklik söz konusu değilken, sanki şartlar ve saikler değişmişçesine duruşumuzu değiştirmemiz, takdir edersiniz ki kendimizi inkar etmek olacaktır.”

“Bu hiyerarşiyi doğrudan inşa etmektesiniz”

TİHEK’in yeni başkanına hitap eden Kaos GL, kurumun seneler içerisindeki LGBTİ+ karşıtı politikalarını da hatırlattı:

“Yedi yıla yakın kurumsal tarihinde TİHEK; cinsel yönelim ve cinsiyet kimliğine dayalı ayrımcılık üzerine çalışmayı; herkesin kanunlar önünde eşit olduğuna ilişkin Anayasanın 10. Maddesi ile Türkiye’nin ayrımcılığı yasaklayan normlar içeren uluslararası ve bölgesel sözleşmelere taraf olmasına rağmen kategorik olarak reddetmekte; LGBTİ+’lar veya yasal temsilcileri tarafından yapılan başvuruları kategorik olarak yok saymaktadır.

“Temel haklara ilişkin bir hiyerarşik yaklaşımda bulunulamayacağı; hakların evrensel ve bir bütün olduğu konusu insan hakları hukuk açısından da a priori kabul edilmektedir. Oysa kurumunuz LGBTİ+’lar tarafından yapılan başvuruları reddederek; reddettiğiniz kararlara karşı başvurulan yargı süreçlerinde ise ayrımcılık formları arasında ayrım yapılabileceğine ilişkin tutum takınarak bu hiyerarşiyi doğrudan inşa etmektesiniz.”

Kaos GL, yeni başkanın kurumun imajına dönük çabalarını gözlemlediğini ancak eski döneme dair herhangi bir düzeltmenin olmadığını vurguladı:

“Başkanlık görevinizde kurumunuzun imajına dönük çabalarınızı gözlemlemekteyiz. Buna karşılık Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığına sunum yapan bir önceki kurum başkanı eşcinsel ilişkileri “insan fıtratına aykırı sapkın ilişkiler” olarak nitelemiş, başkanlığınız döneminde bir düzeltme söz konusu olmamıştır.

“Keza bir önceki başkan yardımcınız da Uluslararası Af Örgütü Türkiye Şubesine sosyal medyada verdiği yanıtta eşcinsel ilişkilere atfen “Onur mu ne onuru ne aşkı! Aşk iki ayrı cins arasında olur. İlahi yaratılış da doğa da bunu söyler. Bu bir gericiliktir. Doğaldan geriye, ilkelliğe doğru dönüştür” şeklinde beyanda bulunmuştur. Başkanlığınız döneminde bu tür beyanlarla kurumunuz gündeme gelmemişse de kurumsal tutumunuzun değiştiğine ilişkin bir aksiyon söz konusu olmamıştır, matuf açıklamalar LGBTİ+ toplumunun hafızasında oldukça günceldir.

“Öte yandan kurumun duyuru, açıklamaları, raporlar sanki bu ülkede LGBTİ+’lar yokmuşçasına bir anlatıyı inşa etmektedir.”

TİHEK’e “LGBTİ+’ların İnsan Hakları 2021 Raporu”nu da ileten Kaos GL, mektubu “Kurumunuzun bağımsız ve evrensel standartta ayrımcılıkla mücadele ve eşitlik ve ayrımcılık kurumu olabileceği bir ülke özlemi ile çalışmalarınızda başarılar dileriz” ifadeleriyle sonlandırdı.

  • Etiketler