Eril Sahada Kadın Araştırmacı Olmak

Duygu Altınoluk 30 Kasım 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, Cilt 4, Sayı 2 (2021) Duygu Altınoluk Arş. Gör., Kilis 7 Aralık Üniversitesi Sosyoloji Bölümü

Arş. Gör. Dr. Duygu Altınoluk’un “Eril Sahada Kadın Araştırmacı Olmak: İkilemler, Çelişkiler, Karşılaşmalar ve Çarpışmalar” başlıklı makalesi Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi’nde yayınlandı.

Makale feminist araştırmalarda kadınların yaşadığı konumlanma konusu bağlamında deneyimlerini inceliyor. Feminist araştırma literatürü üzerinden araştırmacı olarak deneyimlerini inceleyen Altınoluk, akademi geleneği içerisinde yer alan hem kadın hem de erkek akademisyenlerle yaptığı alan araştırmalarını iletişim ve iktidar ilişkileri açısından ele alıyor. Metin boyunca akademinin toplumsal cinsiyet düzeni içerisinde atanmış kadın ve erkek rollerinin benzerlikleriyle farklılıklarını tespit ediyor.