Üniversitelerde Cinsel Şiddetle Mücadele Deneyimi Raporu

F. Ceren Akçabay Nisan 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği Yayınları, No: 3 F. Ceren Akçabay

Aramızda Toplumsal Cinsiyet Araştırmaları Derneği, “Üniversitelerde Cinsel Şiddetle Mücadele Deneyimi: Cinsel Şiddetle Mücadelede Üniversite ve STK İşbirliğinin Güçlendirilmesi Projesi Raporu”nu yayımladı.

F. Ceren Akçabay’ın kaleme aldığı raporu İnci Solak Akman ve Burcu Yılmaz Gündüz yayıma hazırladı.

Rapora göre “ailenin korunması” politikası çerçevesinde İstanbul Sözleşmesi ve 6284 sayılı yasa gibi toplumsal cinsiyete dayalı şiddet bakımından önemli yasal belgelerin tartışmaya açıldığı dönemde cinsel şiddetle mücadele zorlaşıyor.