Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi: Hürriyet ve Milliyet Örneği

Anıl Kaan Uçar 2017 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Anıl Kaan Uçar

Bu çalışmada, medyada yer alan kadına yönelik şiddet haberleri nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile incelenerek medyanın haberleri topluma sunarken sergilediği objektif tutum değerlendirilmiştir. Çalışmanın nicel araştırma kısmında, haberlerin uzunluğu ve hangi türde olduğu, nitel araştırma kısmında ise, dili ve üslubu detaylı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma,medyada oldukça fazla yer bulan ve toplumun da çok güçlü bir biçimde reaksiyon gösterdiği Özgecan Aslan cinayeti haberleri ve olayın gerçekleştiği 2015 yılı ile sınırlıdır. Çalışmanın Hürriyet ve Milliyet web sitelerinde çıkan haberleri incelemesinin temel nedeni, 2015 yılındaki verilere göre bu iki haber sayfasının en çok ziyaret edilen gazeteler olmasıdır.