Etiketler: ana akım medya

Yeditepe Üniversitesi - Doktora Tezi

2019

Türkçe

Heteronormativite, ataerkil toplumların en büyük problemlerinden biridir. Doğal, verili zannedilen bu kurgu ve cinsiyet rejimi yaşamın tüm alanlarını şekillendirmektedir. Buradan hareketle özellikle transgender bireyler cinsiyet kimliği ayrımcılığı ve ölümlerle (cinayet, intihar) karşı karşıyadır. Medya da cinsiyet rejimini doğallaştırıp yeniden üretirken, norm dışı addedilen bedenleri ve cinsiyet kimliklerini dışa atan ideolojik bir aygıt görevi görmektedir. Bu […]

Evrim Kepenek

LGBTİ+’ların anlatımları, şiirleri, edebiyatları, sesleri, şarkıları, müzikleri…Hepsini bir arada okuyabileceğimiz bir haber portalı daha var: Velvele Şubat 2020’den beri, okurlara ulaşan Velvele, sosyal medya paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor. Feminist mücadele, göçmen/mülteci hakları, ırkçılık, türcülük gibi konular da tıpkı LGBTİ+ mücadelesinin olduğu gibi Velvele’nin de gündemlerinden bazıları. Site aynı zamanda, LGBTİ+’lar için kapsayıcı ve güçlendirici bir üretim alanı olarak […]

Anıl Kaan Uçar

2017

Türkçe, İngilizce

Bu çalışmada, medyada yer alan kadına yönelik şiddet haberleri nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile incelenerek medyanın haberleri topluma sunarken sergilediği objektif tutum değerlendirilmiştir. Çalışmanın nicel araştırma kısmında, haberlerin uzunluğu ve hangi türde olduğu, nitel araştırma kısmında ise, dili ve üslubu detaylı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma,medyada oldukça fazla yer bulan ve toplumun da çok güçlü bir biçimde reaksiyon gösterdiği Özgecan Aslan cinayeti haberleri ve olayın […]