Reklamların Cinsiyeti de Sesi de Erkek

Çiçek Tahaoğlu Ekim 2018
Facebook Twitter Google

Reklamverenler Derneği, Bahçeşehir Üniversitesi Reklamcılık Bölümü işbirliğiyle “Türkiye’deki Effie Ödüllü Televizyon Reklamlarının 10 Yıllık Toplumsal Cinsiyet Eşitliği Karnesi Araştırması” yaptı.

2007-2018 arasında Effie Yarışması’nda ödül kazanmış toplam 489 televizyon reklamının incelendiği araştırmanın sonuçları reklamlardaki temsillerin hala cinsiyet eşitliğinden uzak olduğunu ortaya koydu.

Araştırmaya göre, reklamlarda geleneksel toplumsal cinsiyet rolleri yeniden üretilmeye devam ediyor. 2007’den bu yana reklamlarda resmedilen aile erkeği stereotipi ve “fiziksel çekicilikle meşgul kadın stereotipi” yükselişte.

Araştırmadan satırbaşları şöyle:

Reklamlardaki ana karakterler erkek, tabii konu temizlik değilse

Reklamların Cinsiyeti de Sesi de Erkek - Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi

* Reklamlarda yer alan ana karakterlerin yüzde 65’ini erkekler, yüzde 35’ini kadınlar oluşturuyor.

* Ana karakterlerin cinsiyet dağılımındaki eşitsizlik, belli ürün kategorilerinde daha keskin. Erkek ana karakter oranı elektronik ürün reklamlarında ve finansal ürün/hizmetlerin reklamlarında yüzde 94’e çıkıyor. Temizlik ürünlerinde ana karakterlerin yüzde 94’ünü ise kadınlar oluşturuyor.

* Reklamlarda kullanılan dışseslerin yüzde 89’u erkeklere ait, sadece yüzde 11’i kadınlara ait.

Kadınlara evli, evde ve çocuklu gösteriliyor

Reklamların Cinsiyeti de Sesi de Erkek - Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi

Reklamlarda kadınlara geleneksel roller biçildiği görülüyor.

* Reklamlarda yer alan kadınların yüzde 44’ü evli.

* Kadın karakterler, erkek karakterlerden iki kat daha fazla oranda evde ve çocukla temsil ediliyor.

* Kadın ana karakterlerin sadece yüzde 31’i çalışan rolünde resmedildi ancak kadın ana karakterlerin hiçbiri işyerinde gösterilmedi.

* Kadın ana karakterlerin yüzde 33’ü ise “ev kadını” (ücretsiz ev işçisi) olarak resmedildi.

Erkek otorite figürü

Reklamların Cinsiyeti de Sesi de Erkek - Toplumsal Cinsiyet Odaklı Habercilik Kütüphanesi

Araştırmayı gerçekleştiren Reklamverenler Derneği, Effie Ödüllü TV reklamlarında erkekler belli geleneksel rollerle temsil edilse de çok daha çoğulcu biçimde resmedildiklerini belirtiyor.

* Kadın ana karakterler evde çocukla resmedilirken, erkek ana karakterlerin yüzde 22’si açıkhava mekanlarda, yüzde 18’i kapalı mekanlarda, yüzde 8’i araçlarda resmediliyor.

* Evi çekip çeviren rolünde resmedilen erkek ana karakter oranı yüzde 1. Bu roldeki kadın ana karakter oranı ise yüzde 27.

* Reklamların yüzde 26’sı erkeği otorite figürü olarak gösteriyor. (ÇT)

* Eiffe Ödülü, 2007’den beri Reklamcılar Derneği, Reklamverenler Derneği ve Effie Worldwide Inc. İşbirliğiyle düzenleniyor ve en etkili reklam ve pazarlama iletişimi kampanyaları ödüllendiriliyor.