Kadın Ve Medya Politika Dökümanı

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM 2008 Türkçe
Facebook Twitter Google

Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Eylem Planı 2008-2013 Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM

Başbakanlık Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü KSGM tarafından AB ile uyum çalışmaları çerçevesinde Toplumsal Cinsiyet Eşitliği için Eylem Planı 2008-2013 için hazırlanan çalışmada kadınların medyada yer alışı (konu olarak kadınlar), medya sektörüne çalışanlar olarak katılımı ve tüketicileri olarak medyaya erişimi inceleniyor. Raporda ayrıca 2008’e kadar uygulanan politikaların genel özeti ile 2008-2013 yılları arasında Medyada toplumsal cinsiyet eşitliğine duyarlılığın geliştirilmesi ve medyadaki cinsiyetçi temsillerin dönüştürülmesi için uygulanacak eylem hedef ve stratejilerinin listesi yer alıyor.