Eşcinsel Evlilik Haberlerinin Türkiye Ana Akım Medyası ve Muhalif Medyasındaki Yansımaları: Star ve bianet Gazetesi Köşe Yazıları Örneği

Aslıhan Bayal Türkçe
Facebook Twitter Google

Aslıhan Bayal Marmara Üniversitesi Sinema ve TV Bölümü Mezunu

Türkiye medyası yasama, yürütme ve yargı organlarından sonra 4. güç olarak adlandırıldığı konum itibariyle toplum üzerindeki etkisini pekiştirirken ve toplumsal belirleyicilik rolünü daha da güçlendirirken, toplumda ötekileştirilmiş gruplara karşı takındığı tavır ve kullandığı dil yüzünden bu grupların yanlış temsillerini izleyicilere yansıtmakta ve sonuç olarak ötekileştirilenlerin yaşadıkları mağduriyeti arttırıyor.

Ana akım medyaya alternatif olarak ortaya çıkan ve ötekileştirilenlerin medyada ki temsilini etik çerçevede doğru dil ve söylemlerle sunmaya çalışan alternatif medya kanalları ise ayrılıkçı tavra maruz kalan grupların temsilcisidir. Bu makalede ana akım medyanın eşcinsellik ile ilgili kasıtlı olarak kullandığı pejoratif söylemler, eşcinsellik ile ilgili yanlış kullanılan kavramlar Queer kuramcı Judith Butler’ın yazıları ışığında ele alınıyor, alternatif ve ana akım medyanın eşcinsel evliliğe yaklaşımları köşe yazıları örnekleri ile yeniden gözden geçiriliyor.