Beden-iktidar ekseninde medya söylemleri

Ege Öztokat 2018 Türkçe
Facebook Twitter Google

Ege Öztokat

“Beden-iktidar ekseninde medya söylemleri: Haberlerde Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı ve kadın” yüksek lisans tezi, beden ve iktidar arasındaki ilişkide medya söylemlerinin yerini ve anlamını araştırıyor. Biyopolitika ve biyoiktidar kavramınlarınıı kadın özelinde düşünen tez, 2011 yılında Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın kurulmasının biyopolitik boyutunu ve kuruluşunun ana akım medya tarafından haberleştirilmesinde kullanılan söylemler inceleniyor. 2011 yılının Haziran, Temmuz ve Ağustos aylarında gazeteler ve haber sitelerinde çıkan haberleri tarayan tez, yöntem olarak içerik çözümlemesi ve göstergebilimsel söylem çözümlemesi ile inceleyen tez, bir biyoiktidar odağı olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığı’nın biyopolitik uygulamaları ve görevlerini değerlendiriyor, medyanın kadına yönelik biyopolitik söylem üretme biçimlerine yönelik açıklamalar ve yorumlar sunuyor.