Bir Medya Okuryazarlığı Çalışması: Ulusal Basında Kadının Yeri

Kadir Karatekin, Ersin Topçu, Zafer Kuş Mart 2018 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Kadir Karatekin, Ersin Topçu, Zafer Kuş

Bu araştırmanın amacı Türkiye’de ulusal basında, haber başlığında “kadın” ifadesi geçen haberleri analiz ederek, kadınların ulusal gazetelerde
nasıl haber konusu olduğunu irdelemek ve bu haberleri kadın odaklı habercilik * Bu çalışma, Kastamonu Üniversitesi Bilimsel Araştırma Projeleri Yönetimi Koordinatörlüğü tarafından desteklenen “KÜBAP-01/2014-12 numaralı “Ulusal Basında Kadının Yeri: Kadın Odaklı Habercilik Açısından Bir Değerlendirme” isimli projeden üretilmiş ve aynı isimle, 19-22 Mayıs 2016 tarihleri arasında Madrid, İspanya’da düzenlenen 1. Uluslararası Bilimsel Araştırmalar Kongresi-İnsan ve Toplum Bilimleri (İBAD-2016)’da sözlü bildiri olarak sunulmuştur. 398 Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü Dergisi The Journal of Social Sciences Institute açısından değerlendirmektir.