yapısal uyum programları

Facebook Twitter Google

(İng.: structural adjustment programmes, İsp.: programas de ajuste estructural)

Kamu harcamalarını ve kamunun ekonomiye doğrudan müdahale düzeyini geriletmeyi amaçlayan makro-ekonomik politika ve programlar. Hükümetlerin  bu tür programları diledikleri anda uygulamaları mümkün olsa da genellikle IMF’nin (Uluslararası Para Fonu), Dünya Bankası’ndan istenen kredinin verilmesi için bu tür programların kabul edilmesini şart koşması nedeniyle uygulanır.

Yapısal Uyum Programları, genellikle, tarıma uygulanan sübvansiyonların kaldırılmasını, kamu hizmetlerinin özelleştirilmesini, önemli miktarda kamu çalışanının işten çıkarılmasını, ihracata yönelik tarımsal üretimin özendirilmesini, ve temel sosyal hizmet harcamalarında önemli ölçüde kesintiye gidilmesini kapsar.

Yapısal Uyum Programlarını eleştirenler, genellikle erkeklerin denetiminde bulunan pazar için tarımsal üretime geçişin daha çok kadınların sorumluluğunda bulunan gıda üretimi aleyhine sonuçlandığını, örneğin sağlık gibi temel sosyal hizmetlerde yapılan kesintilerin hasta bakımının evde  kadınların sırtına yıkılmasına yol açtığını ve fiyatlar yükseldikçe kadın ve kızların sağlık hizmeti taleplerinin düştüğünü öne sürüyorlar.

Bağlam Örneği. “Küresel iklimdeki belirsizlikler, ekonomik yeniden yapılanmanın yanı sıra, bazı ülkelerdeki kalıcı, başa çıkılması olanaksız dış borçlar ve yapısal uyum programlarıyla at başı gidiyor.” (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı  Eylem Platformu, paragraf 47)

  • Etiketler