Reklamda Kadın Temsiliyeti ve Cinsiyetçi Örüntüler

Esra Saniye Tuncer 30 Kasım 2020 Türkçe
Facebook Twitter Google

Akdeniz Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi, Cilt 3, Sayı 2 (2020) Esra Saniye Tuncer

Dr. Esra Saniye Tuncer’in makalesi “Reklamda Kadın Temsiliyeti ve Cinsiyetçi Örüntüler: Perfectha Filler ve Nokia Reklam Metni Örnekleri Üzerinden Göstergebilimsel Bir Analiz”, kadın temsiline yer veren reklam metinlerini göstergebilimsel yöntemle analiz ederek reklamlardaki cinsiyetçi örüntüleri yorumluyor.

Akdeniz Kadın Araştırmaları ve Toplumsal Cinsiyet Dergisi’nde yayınlanan makale reklam metinlerinde toplumsal cinsiyet bağlamında geleneksel mitlere uygun kadın imgelerine yer verildiği ve bu imgelerin reklam metinlerinde cinsiyetçi örüntüleri inşa ettiği ve yeniden inşa ettiğini aktarıyor. Reklamda kurgulanan gerçeklik, tüketicinin manipüle edildiği reklamlardaki ideoloji inceleniyor.