suistimal, kötü muamele

Facebook Twitter Google

(İng.: abuse; İsp.: abuso)

Yanlış davranış; usulsüz ya da aşırı kullanım; zarar verecek biçimde kullanım; çoğunlukla suistimale uğrayan üzerinde yetke ya da iktidar sahibi olan kişinin bedensel, duygusal, psikolojik yada cinsel kötü muamelede bulunması.

Erkeklerin birlikte yaşadıkları kadınları çalışmaktan hatta evin bütçesiyle  ilgilenmekten alıkoymasının  da  bir başka suistimal biçimi, “ekonomik suistimal” sayılması gerektiği düşüncesi yaygın kabul görüyor.

Bağlam Örneği. “Kadınlara karşı şiddetin en yaygın biçimlerinden biri de… kadınların yakın ilişkide bulundukları erkeklerce suistimale uğratılması. Suistimal biçimleri aşağılama ve ekonomik baskıyla başlayıp bedensel eziyete kadar uzanıyor. Suistimal, gelişmiş ve sanayileşmiş ülkelerde de gelişmekte olan dünyadaki kadar yaygın ve evrenseldir. (Kadınların İlerlemesi: Konuşmacılara Notlar, s.61)

“Göçmen işçiler arasında cins oranı hemen hemen eşit olmakla birlikte Filipinler, Endonezya ve Sri Lanka gibi ülkelerde iş bulmak için yurt dışına gidenlerin çoğunu kadınlar oluşturuyor. Bu kadınların büyük bölümü yurtdışında ev yardımcılığı ya da eğlence dünyası gibi bedensel ve ekonomik suistimale  uğramaya uygun sektörlerde çalışıyorlar.” (IPS, 14 Eylül 1995)

  • Etiketler