En fazla hukuki destek ev içi şiddetle mücadeleye

SPoD Haziran 2020 Türkçe
Facebook Twitter Google

SPoD

Sosyal Politikalar, Cinsiyet Kimliği ve Cinsel Yönelim Çalışmaları Derneği (SPoD), LGBTİ+’lar özelinde üç aylık COVID-19 pandemi raporu yayınlandı.

Pandeminin Türkiye’deki üç ayında LGBTİ+’ları nasıl etkilediğiğinin anlatıldığı 22 sayfalık raporu Cem Öztürk, Görkem Aypar, Halim Kır, Hatice Demir, İrem Ege Tuğcu, Melih Ateş, Sevcan Tiftik ve Yunus Kara hazırladı.

“Dayanışma hattı desteğini sürdürdü”

Rapordan öne çıkan detaylar şöyle

*Mart 2020 ortalarından itibaren 82 kişi psikolojik destek için başvuruda bulundu.

*Ücretsiz psikolojik destek duyurusuyla birlikte Nisan 2020’de 35 danışan psikolojik destek için başvuruda bulundu.

*Mesafesiz Sohbetler’de her hafta 20’ye yakın başvuru alınsa da sohbete ortalama dört kişi katıldı. Bu durum LGBTİ+’ların pandemi sürecinde evde kalmalarının onlara güvenli bir alan oluşturmadığına dair kesin ve bilimsel bir veri olarak değerlendirilmese de LGBTİ+’ların güvenli alanları üzerine düşünmemize vesile oldu.

*Danışma Hattı, 11 Mart 2020’den 11 Haziran 2020’ye kadar tatil ve izinler dışında açık olması gereken 60 günün 57,5’inde açık kalarak büyük ölçüde eksiksiz olarak (%95,83) hizmet vermeyi sürdürebildi.

*Pandeminin ilk 45 gününde (11 Mart 2020 – 24 Nisan 2020) toplam 214 başvuru alan Danışma Hattı, Ali Erbaş’ın açıklamasından sonraki 45 günde 244 başvuru almıştır. Söz konusu açıklamayı izleyen 45 günde (25 Nisan 2020 – 8 Haziran 2020) cinsiyet kimliği ve cinsel yönelim temelli ayrımcılık ve şiddet konulu başvurularda %100 artış görülmüştür. Nefret söylemlerinin ardından şiddet vakalarının da arttığı bu süreç danışanların giderek daha güvensiz hissetmesine neden olmuştur.

*Danışma Hattı, Türkiye’de ilk COVID-19 vakasının tespit edildiği 11 Mart 2020’den 11 Haziran 2020 tarihine kadar telefon ve e-posta üzerinden toplam 481 başvuru almıştır. 2020’nin ilk iki ayında anlamlı bir fark gözlenmezken pandemi sürecindeki başvurularda önceki senenin2 aynı dönemine kıyasla (11 Mart 2019 – 11 Haziran 2019: 259 başvuru) %85,7 oranında bir artış yaşanmıştır.

*SPoD, pandeminin başladığı Mart 2020 ortasından itibaren toplam 60 kişiye sözlü ve yazılı hukuki danışmanlık vermiş olup danışanlarla yüz yüze yapılan görüşmelerin tamamı çevrimiçi platformlarla sürdürülmüştür. Bu süreçte en çok danışmanlık verilerin konuların başında pandemi sebebiyle ailesinin yanına dönen LGBTİ+’ların yaşadığı ev içi şiddet, hakaret ve tehdit gelmektedir.

Yerel yönetimlere sorumlulukları hatırlatıldı

Raporda Türkiye’deki LGBTİ+’lar, COVID-19 sürecinde daha da kırılgan bir topluluk haline gelmeye başladığı, yaşam hakkı başta olmak üzere eğitim, sağlık ve çalışma (istihdam sürecindeki eşitsizlikler, gelir kaybı ve işsizlik vb.) gibi diğer haklara erişimde ciddi sorunlar yaşadığı vurgulandı.

Raporda COVID-19 pandemisinin üç ayına (11 Mart 2020 – 11 Haziran 2020) ilişkin veriler toplanarak ilk aşamada SPoD’un Psikososyal Destek (Sosyal Hizmet, Psikolojik Destek, Pazar Sohbetleri, Danışma Hattı), Hukuk ve Adalete Erişim ile Akademi alanlarının LGBTİ+’lar özelindeki çalışma deneyimlerine yer verilmesi amaçlandı.

Son bölümde ise alan deneyimlerinden yola çıkılarak kamu kurum ve kuruluşları ile yerel yönetimlerin LGBTİ+’lara yönelik ne tür politikalar ve çalışmalar gerçekleştirmesi gerektiği üzerinde duruldu.