kaynaklar

Facebook Twitter Google

(İng.: resources, İsp.: recursos)

Bir ülkenin güncel potansiyel zenginliği ve olanakları.  Kalkınma sözlüğünde kaynaklar terimi insanların etkinliklerini icra etmek için kullandıkları arazi, tohum, ağaç, kredi, teknoloji, emek ve hizmetler gibi şeyleri ifade eder. Kaynaklara erişim mutlaka denetim sahibi olmaksızın  kaynakları kullanma olanağıdır. Kaynakların denetimiyse onların kullanım ve dağıtımı üzerinde karar verme gücünü içerir. Kimi kültürlerde yasa ve gelenekler kadına arazi ya da büyükbaş hayvan gibi kaynaklara sahip olma hakkı tanımaz.

Bağlam Örneği. “Yaşadıkları toplumlarda kadın ve erkeklerin ekonomik yapılara erişim olanakları ve bu yapılar üzerinde iktidar kullanma fırsatları farklı farklıdır. Dünyanın bir çok yerinde kadınlar mali, parasal, ticari ve başkaca ekonomik politikalar da dahil ekonomik karar verme süreçlerinin ya gerçek anlamda dışında bırakılmışlardır ya da bu alanlarda çok güçsüz bir biçimde temsil edilmektedirler… Bireysel erkek ve kadınlar, başka şeylerin yanı sıra  karşılığı ödenen ve ödenmeyen işlere ayıracakları zamanı nasıl bölüşecekleri konusundaki kararlarını bu politikalar çerçevesinde verdiklerinden bu ekonomik yapılar ve  politikalar kadın ve erkeklerin ekonomik kaynaklara erişimi, ekonomik güçleri ve dolayısıyla bir bütün olarak toplumda olduğu gibi bireysel ve aile düzeyindeki eşitlik dereceleri üzerinde etkili olur.” (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Eylem Platformu, paragraf 150)

  • Etiketler