hakkaniyetli ödeme

Facebook Twitter Google

(İng.:pay equity; İsp.: remuneracion equitativa)

Cinsiyet, yaş, ırksal ve etnik köken gibi geçersiz ya da başka türden ayrımcı sınıflamalar yerine eğitim, beceri, çaba, öğrenim ve sorumluluk temelinde ödeme.

Bağlam Örneği. “Çevresel kaynakları sürdürülebilir bir biçimde kullanmak için yoksulların, özellikle kadınların güçlendirilmesini gözeten hakkaniyetli toplumsal kalkınma, sürdürülebilir kalkınmanın vazgeçilmez temelidir.” (Dördüncü Dünya Kadın Konferansı Eylem Platformu, paragraf 56)

“Taslağı eleştirenler özellikle kadın eşitliğinin hiçbir yasal bağlayıcılığı olmayan ‘hakkaniyet’ terimiyle değiştirilmiş olmasına dikkat çektiler.” (IPS, Eylül 1995)

  • Etiketler