Haber Yazımında  Sorulması Gerekli Sorular

Facebook Twitter Google

Cins bilgileri verilmesi haberi nasıl güçlendirebilir?

Habere konu olan kişilerin CİNSİYETLERİ?

Yaş,  sınıf, cinsiyet, ırk, etnik kökenleri de göz önünde tutulduğunda haberde yer alan erkek ve kadınlar ne ROLLER üstleniyorlar ve bu etmenlere yer verilmesi habere ne katabilir?

Erkekler ve kadınlar arasında ne türden bir iktidar ilişkisi var ve  kadınlarla erkeklerin rolleri ve aralarındaki iktidar ilişkisi ele alınan kalkınma konusunu açıklamakta nasıl bir önem taşıyor?

Olaylar ve süreçlerin kadınlar üzerinde, erkekler üzerinde olduğundan farklı ne gibi etkileri var?

Bir haberi kurarken cinsin her iyi haberin önemli bir unsuru olduğunu akılda tutmakta yarar var. Cins rolleri ve sorumlulukları değişebilir özelliklerdir. Cins kadınla eşanlamlı olmayıp erkeklerle kadınlar arasındaki iktidar ilişkisiyle, örneğin kaynaklar ve ifade olanaklarına erişim ve denetimle ilişkilidir. Cins, haberin siyasal, toplumsal ekonomik ve kültürel boyutlarının bir parçasıdır.

  • Etiketler