Medyada Mülteci Kadınlar: Yerel Medya Çalışanları İçin Hak Odaklı Habercilik Rehberi

Pınar Yıldız - N. Ceren Salmanoğlu Erol 2018 Türkçe
Facebook Twitter Google

Kadın Çalışmaları Derneği Pınar Yıldız - N. Ceren Salmanoğlu Erol

Medya, ötekileştirilen ve dezavantajlı konumda olanlar için bir mücadele alanı olduğu kadar aynı zamanda bir mücadele aracıdır. Bu anlamda ayrımcılığı önlemede ve onunla mücadele etmede medya etkili bir araca dönüşebilir. Söz konusu mülteci kadınlara yönelik şiddet olduğunda mülteci kadınların “kadın” ve “mülteci” olmaktan kaynaklanan özgül koşullarını göz önünde bulunduran ve mültecilerin sesine adil ve sorumlu bir şekilde yer veren bir habercilik pratiğine ihtiyacımız var. Çünkü medya içeriklerine hak odaklı habercilik temelinde yapılacak müdahalelerle ayrımcı tutumların değişebileceğine inanıyoruz. Medyanın mülteci kadınlara yönelik ayrımcı söylemini insan hakları temelinde değiştirmeyi hedefleyen hak odaklı habercilik, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede önemli bir işleve sahiptir. Bu rehberde, mülteci kadınlara yönelik şiddetle mücadelede, medyanın mülteci kadınlara yönelik ürettiği haberlerde hak ve kadın odaklı bir habercilik pratiğinin yerleştirilmesinin ve yaygınlaştırılmasının öneminden hareket ediyoruz. Mülteci kadınların uğradıkları hak ihlalleri kuşkusuz insan hakları sorunudur. Ancak hem mülteci hem de kadın olmaları nedeniyle bu sorunun toplumsal cinsiyet boyutunu göz ardı edemeyiz. Bu rehberin, mülteci kadınlarla ilgili kadın ve insan hakları odaklı haberlerin üretilmesinde yol gösterici olmasını umuyoruz.