LGBTİ+’lara yönelik nefret suçlarını bildirin

Kaos GL 2 Aralık 2022 Türkçe
Facebook Twitter Google

Kaos GL

Görsel: Gizem Karagöz / KaosGL.org için stok görsel

Kaos GL Derneği, nefret suçlarını izleme ve raporlama çalışmaları çerçevesinde yeni bir sistemi kullanıma soktu.

Sistem; Kaos GL, Stonewall ve ERA üyesi STK’lar tarafından Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı’nın (AGİT) ilgili standart ve kriterleri ışığında oluşturuldu.

LGBTİ+ kişilere yönelik nefret suçlarından hayatta kalan kişiler, bir diğer deyişle mağdurlar, sisteme maruz kaldıkları vakaları bildirebiliyorlar. Aynı zamanda nefret suçu vakalarının tanıkları ve sivil toplum örgütleri de sisteme bildirim yapabilirler.

Sisteme veri girişi için özel güvenlik önlemleri alınmış bir yazılım ve internet sitesi geliştirildi. Bununla birlikte kişilerden hiçbir şekilde isim, adres gibi özel ya da kişisel bilgiler talep edilmiyor. Bu tür bilgilerin girilmesi durumunda dahi bu bilgiler senede bir yayımlanması planlanan Nefret Suçları Raporu’nda yer almayacak.

Nasıl bildirim yapabilirim?

Bizzat size yönelik ya da tanığı olduğunuz nefret suçları vakalarını bildirmek için lütfen tıklayınız. Herhangi bir sorunuz olması durumunda destek için lütfen murat@kaosgl.org adresine e-posta gönderiniz.

Tanıklar ve STK’lar da aynı linki kullanabilirler.

Nefret suçu nedir?

“Nefret suçu” terimi, bu alanda yetkili ve en yetkin uluslararası kuruluş olan ve Türkiye’nin de katılımcısı olduğu AGİT tarafından şöyle tanımlanıyor:

“Mağdurun, mülkün ya da işlenen bir suçun hedefinin, gerçek ya da hissedilen ırk, ulusal ya da etnik köken, dil, renk, din, cinsiyet, yaş, zihinsel ya da fiziksel engellilik, cinsel yönelim veya diğer benzer faktörlere dayalı olarak benzer özellikler taşıyan bir grupla gerçek ya da öyle algılanan bağı, bağlılığı, aidiyeti, desteği ya da üyeliği nedeniyle seçildiği, kişilere veya mala karşı suçları da kapsayacak şekilde işlenen her tür suç.”

LGBTİ+’ları açısından özetlemek gerekirse, kişilerin cinsel yönelim, cinsiyet kimliği veya cinsiyet özellikleri (interseks durumu) nedeniyle hedef alındıkları ve Türk Ceza Kanunu’nda suç sayılan eylemler, sisteme girilebilecek nefret suçları vakalarını oluşturuyor.