Kaos GL’den Dava İzleme Kılavuzu

Kaos GL Mayıs 2019 Türkçe
Facebook Twitter Google

Kaos GL

Kaos GL hukuk birimi, gazeteciler ve hak savunucuları için dava izleme kılavuzu hazırladı.

Ceza davalarının bir parçası olan soruşturma ve kovuşturma süreçleri, mevzuatta sıkça yapılan değişikliklerin sonucu olarak anlaşılması ve aktarılması zor, bütünlükten uzak bir karmaşayı çağrıştırmaktadır. Temel yasalarda dahi dil ve kavram birliğinin sağlanamamış olması, benzer durumlara farklı mercilerin farklı isimlendirmeyi tercih etmeleri bu karmaşayı arttırıcı bir
etki yaratmaktadır. İşin içerisine 2012 Eylül’ünden bu yana hak ihlallerine karşı bireysel başvuru mercii olarak görev yapan Anayasa Mahkemesinin ve Avrupa İnsan Hakları Mahkemesinin karar ve başvuru süreçleri dahil edildiğinde, koskocaman bir kavram yığını, konunun uzmanlarının dahi zaman zaman anlamasını güçleştiren bir bütünü ortaya çıkarmaktadır.

Konunun uzmanı olan avukatların veya en genel anlamda hukukçuların dahi takip etmekte bazen zorlandığı bu süreçleri kavramak, hukuk eğitimi almamış veya pratiğe ilişkin bilgisi, genel geçer bilgi ve gözlemleri ile sınırlı olan birçok kişi açısından çok daha zor bir hal almaktadır.
Bu çalışma ile amaçlanan, konu ile ilgili herhangi bir eğitim sürecinden geçmemiş ve bu yönde profesyonelleşmemiş, dolayısıyla bu teknik bilgiye her yönü ile sahip olması beklenemeyen aktivistlerin ve bir anlamda haber gönüllülerinin yani gönüllü muhabirlerin bu çalışmalarını kolaylaştırmaktır.