Şiddetsiz Erkeklik Atölyeleri El Kitabı

Özyeğin Üniversitesi, EEİİ Şubat 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Özyeğin Üniversitesi, EEİİ

Özyeğin Üniversitesi ve Eleştirel Erkeklik İncelemeleri İnisiyatifi’nin (EEİİ) hazırladığı el kitabı, erkeklik ve şiddet ile ilgili temel kavram ve tartışmaları aktarıyor, atölye tasarlamaya yönelik pratik konuları ele alıyor ve uygulama örnekleri sunuyor.

Projenin amacı, erkeklerin cinsiyet temelli şiddetle mücadeleye katılımını artırmaya katkıda bulunmak. Bu amaç doğrultusunda el kitabı, düzenlenecek şiddetsiz erkek odaklı atölyelerin tasarlanması için rehberlik işlevi görüyor. El kitabı, konuyla ilgili genel bilgi sahibi olmak isteyenlerle şiddetsiz erkeklik odaklı atölye tasarlamak isteyen kurum ve kişilerin kullanımına açık.