Mor Çatı’dan Erkek Şiddeti Veri Toplama Projesi

Çiçek Tahaoğlu 25 Mayıs 2018 Türkçe
Facebook Twitter Google

Mor Çatı, “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesiyle, sivil toplum ve kamu kuruluşlarının şiddetle mücadelesini desteklemeyi hedefliyor.

Mor Çatı Kadın Sığınağı Vakfı’nın 2 yılı aşkın süredir yürüttüğü “Kadına Yönelik Şiddeti Önlemede Önemli Bir Başlangıç: Veri Toplama Modeli Geliştirilmesi ve Yaygınlaştırılması” projesi tamamlandı.

Kadına yönelik erkek şiddeti alanında faaliyet gösteren kadın örgütleri, yetkili kamu kurumları ve dayanışma merkezi olan belediyeler için bir veri modeli ve sistemi oluşturmak amacıyla düzenlenen proje, dün akşam düzenlenen basın toplantısı ve kokteylle tanıtıldı.

Projenin hedefleri

Mor Çatı projenin hedeflerini şöyle özetledi:

* Kadın örgütlerinin kadına yönelik şiddet alanında veri temelli çalışmasını desteklemek, dolayısıyla daha güçlü ve etkili izleme, savunuculuk ve politikalar yapmak,

* Mor Çatı’da, erkek şiddetine maruz kalmış kadın ve çocukların ihtiyaç ve risk analizlerini daha doğru şekilde yapabilmek ve böylece ihtiyaçlara daha nitelikli etkin şekilde cevap verebilmek,

* Kamu kurumları ve karar vericilerin erkek şiddeti ile mücadelede veri toplamanın önemi ve modelleri hakkında daha farkındalıklarını arttırmak.

Veri toplama modeli örgütler ve yerel yönetimlerle paylaşıldı

Proje kapsamında, Beylikdüzü Belediyesi, Şişli Belediyesi, Çankaya Belediyesi, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi, Bağlar Belediyesi, Bayraklı Belediyesi ve İzmir Büyükşehir Belediyesi’nden eşitlik birimi, kadın danışma merkezi ve sığınak çalışanları katılımıyla “Mor Çatı Veri Yönetimi ve Başvuru Takip Programının Belediyelere Bağlı Kadın Da(ya)nışma Merkezleriyle Paylaşılması” atölyesi düzenlendi.

Ayrıca Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) ve Kadının Statüsü Genel Müdürlüğü (KSGM) çalışanları ve Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu (KEFEK) başkanvekili Candan Yüceer ile de toplantılar yapılarak proje sonuçları paylaşıldı.

Öne çıkan veriler

Mor Çatı’ya senede ortalama 1000 kadın başvuruyor. Başvuranlardan toplanan veriler, şiddetle mücadelede kadınların yüzleştiği zorlukları da ortaya koyuyor.

Kadınlar şiddetle mücadele ederken başka hangi zorluklarla başa çıkıyor?

* Hizmetlere erişimin zorluğu

* Cinsiyetçi yargılar ve uygulamalar

* Utanç, korku, çaresizlik gibi duygular

* Mücadele mekanizmalarına erişim önündeki yasal engeller

* Şiddeti önleme, koruma ve güçlendirme mekanizmalarının yetersizliği ya da kötü uygulamaların yarattığı sonuçlar

* Çocuklarla ilişkiler etrafında gelişen endişe ve sorunlar

* İş bulmakta yaşanan zorluklar

* Sosyal güvencesizlik

* Yoksulluk

Kadınların başvuru sebepleri neler?

* Yasal süreçler konusunda bilgi almak ve danışmak

* Geçmiş şiddet deneyiminin etkileriyle baş etmek

* Haklarını öğrenmek

* Kurumlarda karşılaşılan zorlukları aşmak için destek istemek

* Önyargısız bir ortamda yaşadıklarını paylaşabilmek

* Şiddeti sonlandırmak için birlikte plan yapmak

* Sığınağa gitmek

* Ayni ve nakdi yardım talep etmek

* Ç:ocuklarına yönelik psikolojik destek almak

Kadınlar güçlenmeyi nasıl tanımlıyorlar?

* Uğradıkları şiddet ve ayrımcılığın kadın olmaktan kaynaklandığını fark etme

* Şiddetten uzaklaşma

* Şiddet sebebiyle yıpranan ilişkilerini düzeltme ve sosyal ilişkilerini geliştirme

* Kurumlarda karşılaştıkları kötü uygulamaları şikayet edebilme

* Sorunlarıyla baş edebilme gücüne sahip olduklarını fark etme

* Sorunları çözme konusunda kendi özgün yollarını bulma

* Kendi kararlarını alabilme

* Toplumsal rolleri ve cinsiyetçi yargıları sorgulama.

(ÇT)

  • Etiketler