AKP Seçim Beyannamesinde “Kadınlarımız”

Çiçek Tahaoğlu 24 Mayıs 2018 Türkçe
Facebook Twitter Google

AKP Seçim Beyannamesi’nde “Kadın” başlığında, 2015 seçim beyannamesinin “Kadın” başlığında yer alan ifadeler ve vaatler tekrarlandı.

Beyannamede, 2015 seçimi vaatlerine ek olarak “Şiddet Önleme ve İzleme Merkezleri (ŞÖNİM), kadın konukevleri başta olmak üzere şiddet mağdurlarına hizmet sunan birimlerin hizmet kapasitelerinin geliştirilmesi” ve “ADEM’ler (Aile Destek Merkezi) ile SODAM’ları (Sosyal Dayanışma Merkezi) yaygınlaştırılması” yer aldı.

“Kadınlarımız, toplumsal hayatın olduğu kadar ailelerimizin de temel direğidir” ifadesiyle başlayan beyannamede “Neler Yaptık” ve “Neler Yapacağız” başlıkları yer aldı.

AKP kadınlar için yaptıklarını 1118 kelimeyle anlatırken, önümüzdeki neler yapılacağı 289 kelimeyle anlatıldı.

“Neler yaptık” bölümü

“Neler Yaptık” bölümünde AKP İstanbul Sözleşmesi’nin imzalanması ve yasalarda yapılan değişiklere değindi. “Kadına karşı şiddet ile mücadelede sıfır tolerans ilkesini gözetildiği” savunuldu.

Parlamentodaki ve yerel yönetimlerdeki kadın sayısının da AKP döneminde yükseldiği belirtildi.

26. Yasama döneminde, seçimlerin ardından kadın milletvekili oranları HDP’de yüzde 38,9; CHP’de oranı yüzde 15,5; AKP’de yüzde 11; MHP’de yüzde 7,5 idi.

AKP yerel yönetimlerde kadınların daha fazla söz sahibi olmasını sağladığını da belirtti; “2009 yılında yüzde 0,9 olan kadın belediye başkanı oranı, üçe katlanarak 2014 yılında yüzde 2,7 ’ye ulaştı. Yerel seçimlerde kadın belediye meclis üyesi oranı 2009’ da yüzde 4,5 iken, 2014’de yüzde 10,7’ye yükseldi” dedi.

2014 yerel seçimlerinde belediye başkanlığına seçilen kadınların 23’ü BDP’den; 7’si CHP’den; 6’sı AKP’den; biri ise MHP’dendi.

Erken yaşta evlilikleri yarı yarıya azaltıldığının söylendiği beyannamede, bu düşüşe referans olarak 16-17 yaşında evlenen kız çocuklarının oranı gösterildi; “2003 yılında yüzde 8,1 olan 16-17 yaş grubunda evlenen kız çocuklarının oranı, 2017 yılında yüzde 4,2’ye gerilemiştir” ifadesi kullanıldı.

“Neler yaptık” bölümünde en dikkat çekici cümlelerden biri ise “Aile içi problemlerin, evli hâkimler tarafından ihtisas mahkemelerinde görülmesini sağladık” oldu.

İki seçimde değişmeyen vaatler

AKP 2015 beyannamesi

AKP 2018 beyannamesi

Kadının bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz politikaları ve başlattığımız çalışmaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz. Toplumuzda kadına dair temel sorunların en aza inmesi, kadının bireysel ve toplumsal olarak daha da güçlenmesi için hayata geçirdiğimiz politikaları ve başlattığımız çalışmaları kararlılıkla uygulamaya devam edeceğiz.
Önümüzdeki dönemde kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini daha da artıracağız. Siyasetten bürokrasiye kültürel ve sanatsal hayattan sivil toplum faaliyetlerine kadar kadının katılımını ve rolünü güçlendireceğiz. 2023’e doğru uzanırken kadınların karar alma mekanizmalarındaki etkinliğini daha da artıracağız. Siyasetten bürokrasiye, kültürel ve sanatsal hayattan sivil toplum faaliyetlerine kadar her alanda kadının katılımını ve rolünü güçlendireceğiz.
Kadınlarımızın konumunu daha da güçlendirmek ve uygulamalarımızın etkinliğini artırmak üzere, kadına ilişkin mevzuatı ilgili tarafların görüşlerini alarak gözden geçireceğiz. Bu kapsamda kadınlarımızın konumunu daha da güçlendirmek ve uygulamalarımızın etkinliğini artırmak üzere, kadına ilişkin mevzuatı ilgili tarafların görüşlerini alarak gözden geçireceğiz.
Başta erken çocukluk dönemi eğitiminin geliştirilmesi olmak üzere, kız çocuklarının eğitime devam etmelerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alacak ve ilave teşvik mekanizmalarını hayata geçireceğiz. Zorunlu örgün eğitim kademelerinin tamamında kız çocuklarının net okullaşma oranlarını yüzde 100 seviyesine ulaştıracağız. Bu amaçla, erken çocukluk dönemi eğitiminin geliştirilmesi başta olmak
üzere, kız çocuklarının eğitime devam etmelerinin sağlanması için gerekli tedbirleri alacağız.
Kadın istihdamına yönelik getirdiğimiz istihdam teşviklerinin devamını sağlayacağız. Kadın istihdamına yönelik getirdiğimiz istihdam teşviklerinin güçlü bir şekildedevamını sağlayacağız.
Kadınlarımızın iş hayatında tutunmalarını kolaylaştırmak amacıyla kaliteli ve hesaplı kreş imkânlarını yaygınlaştıracağız. Meslek kurslarına katılan kadınlarımız için çocuk oyun odaları uygulamasını başlatacağız. Ülke genelinde bulunan 300
Organize Sanayi Bölgesinde kreş ve gündüz bakımevlerinin yaygınlaştırılması amacıyla tüm taraflarla güçlü işbirliğinde çalışmalarımıza devam edeceğiz.
Kadın girişimciliğini daha fazla teşvik etmek için, piyasa eğilimleri, mevzuat, ihracat ve benzeri konularda danışmanlık hizmeti verecek kurumsal mekanizmalar oluşturacağız. Kadın Girişimciliği Programı hazırlayarak uygulamaya koyacak ve kadınlarımızın iş hayatına atılmalarını kolaylaştıracağız. İşgücü piyasasında nitelikli kadın istihdamını artıracak biçimde, mesleki eğitim ve beceri geliştirme ile kadın girişimciliği fırsatlarını güçlendireceğiz.
Çalışanların ve işverenlerin kadın-erkek fırsat eşitliği bilincini güçlendirmeye yönelik farkındalık oluşturucu programları artıracağız. Kadın fırsat eşitliğini gözeten ve kadınlara pozitif ayrımcılık yapan işletme ve kuruluşlara yönelik sertifkasyon programı başlatacağız.

(ÇT)

  • Etiketler