279 kadın örgütü: Çocuk istismarcıları affedilemez

Evrim Kepenek
Facebook Twitter Google

TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kadın Platformu, çocuk istismarı faillerine evlilikle af yasa tasarısına karşı online basın toplantısı düzenledi. Toplantıya en az 80 kadın örgütü ve basın mensubu katıldı.

Türkiye’den en az 279 kadın örgütü TCK 103 Çocuk Cinsel İstismarına Karşı Kadın Platformu’nun imzacısı.

Gülbahar: 7 gün 24 saat mücadele ediyoruz

Toplantının açılış konuşmasını Avukat Hülya Gülbahar yaptı. Gülbahar bu tasarının tamamıyla Türkiye’nin gündeminden kalkması ve yetkililerin bu tasarıdan vazgeçtiklerini açıklamaları gerektiğini belirterek, şöyle dedi:

“2016 yılından beri gece nöbetçisiyiz. 15 Temmuz’a kadar tetikte olacağız, nöbetimiz 15 Temmuz’a kadar sürecek. Biz affın tamamen gündemden çıkarılmasını istiyoruz. 264 mağdur aile var diyorlar. Bu ailelerin bir bölümündeki erkekler covid nedeniyle serbest de bırakılmış olabilir. Bu yasa tasarısına karşı Meclis’i yedi gün 24 saat takip ediyoruz, mücadele ediyoruz.

“Çocuklarla cinsel ilişki yaşını 15 değil 12’e indirerek paralel bir hukuku devreye sokmak istiyorlar. Milyonlarca kız çocuğunun geleceğinden ülkenin geleceğinden söz ediyoruz. 12-13 yaşındaki kız çocuklarının 70 yaşındaki erkeklerle evlilik adı altında tecavüz edilmesine tanık olabiliriz. Ayrıca geçmiş ve gelecekteki tüm istismar davaları için cezasızlık olabilir. 264 kişi için çıkartıyoruz dedikleri an binlerce rca kız çocuğunun geleceği kararacak.

‘Yoksullar hedef alınıyor’

“Bu bir toplum modeli. Küçük yaşta çocukların anne baba olduğu. Yoksulların hedef alındığı bir toplum projesi. Akran dediğinizin arasında 3 hadi bilemediniz 5 yaş olur, 15 yaş olmaz. Bir çocuğun kendisinden en az 15 yaş büyük biriyle evlendirilmesini ‘akranlar arası ilişki’ olarak okuyamayız. Çocuk cinsel istismarı affı yalnızca ulusal yasal mevzuata değil; uluslararası sözleşmelere de aykırıdır.”

Eş zamanlı eylemler yapılacak

Platform adına basın açıklamasını Zelal Ayman okudu. Yaklaşık 70 sayfalık özel bir dosyanın özetlenmiş halini sunan Ayman, 11 Temmuz cumartesi günü Türkiye’nin birçok ilinde eylemler yapılacağını da söyledi.

Platform dosyasından önemli bilgiler

Hacettepe Üniversitesinin 2014 tarihli Türkiye’de Kadına Yönelik Aile İçi Şiddet Araştırması’na göre:

■ Türkiye genelinde kadınların yüzde 9’u 15 yaşından önce cinsel istismara maruz kaldığını belirtmiştir.

Hacettepe Üniversitesinin 2018 Türkiye Nüfus ve Sağlık Araştırması’na göre Türkiye’de:

■ 20-24 yaş grubunda olup 15 yaşından önce evlendirilen çocukların oranı yüzde 2’dir.

■ 20-24 yaş grubunda olup 18 yaşından önce evlendirilen çocukların oranı yüzde 14.7’dir.

■ Evlilik kararlarının yüzde 46’sını çiftlerin aileleri almıştır.

■ Kadınların yüzde 33’ü kendileri henüz çocuk iken anne olmuşlardır.

Çocuk istismar suçu arttı

Adalet Bakanlığı’nın 2019 yılına ilişkin adli istatistik verilerine göre, çocuğa yönelik cinsel istismar suçu, son 8 yılın en tepe noktasına ulaştı. Ceza mahkemelerinde çocuğa cinsel istismar suçundan 28 bin 360 dava açıldı.

Çocuk cinsel istismarı affının ulusal yasal mevzuata aykırı olduğunun belirtilirken, Türkiye Cumhuriyeti Anayasası 90. Maddesi hatırlatıldı:  “Usulüne göre yürürlüğe konulmuş temel hak ve özgürlüklere ilişkin uluslararası sözleşme kanunların aynı konuda farklı hükümler içermesi nedeniyle çıkabilecek uyuşmazlıklarda uluslararası sözleşme hükümleri esas alınır”

Havle araştırması

Havle Kadın Derneğinin 2020 tarihli araştırmasının sonuçlarına göre, Türkiye’de sadece yüzde 1’lik kısmın “çocuklarımı evlendiririm” yüzde 99’luk bölümün eken yaşta evliliklere karşı olduğu belirtildi.

Kamuoyuna yansıyan son af teklifi taslağında kimler affediliyor?

■ Çocuklara yönelik cinsel istismar/tecavüz nedeniyle yargılanıp mahkûm edilmiş ve cezası kesinleşmiş olanlar

■ Olay tarihinde bekar olanlar

■ Mağdurun 14 yaşına basmış olması (yani 13 yaşında olması)

■ Mağdur ile istismar faili arasında en fazla 15 yaş olması durumlarında af getiriliyor.