Türk Medyasında Yabancı Kadın Profilleri

Mine Uçar İlbuğa, Tülin Sepetçi Şubat 2014 İngilizce
Facebook Twitter Google

Galatasaray Ünv, İletişim Dergisi, Cilt 13, sayı 13 Mine Uçar İlbuğa, Tülin Sepetçi Yrd. Doç. Dr., Ar. Gör., Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi

“Medya, günümüzde kadın bedeni üzerinden cinsellik öğesini yoğun biçimde sunmakta, böylece yerleşik toplumsal cinsiyet kalıpları doğrultusunda okurlarını yönlendirebilmektedir. Bu çalışmanın amacını “Antalya’ya yönelik yayın yapan gazetelerde ‘yabancı kadınlar’ nasıl temsil edilmektedir” sorusu oluşturmaktadır.”