Feminist Söylem Çözümlemesi Açısından Marriage Story Filminin İncelenmesi

Leyla Çimen 1 Nisan 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

İstanbul Üniversitesi Kadın Araştırmaları Dergisi Leyla Çimen Arş. Gör., Erciyes Üniversitesi Eğitim Fakültesi, Türkçe ve Sosyal Bilgiler Eğitimi Bölümü

Makale, Noah Baumbach’ın yazıp yönettiği Marriage Story filmini feminist eleştirel söylem analizi ile inceliyor. Makale, filmde süreç içinde eril kamusal alanda var olmaya çalışan Nicole’ün kendi arzusu ve ihtiyaçları doğrultusunda bir dizi karar alabilen, kendini ifade edebilen özgür bir birey haline geldiği, Baumbach’ın yarattığı senaryonun içerisinde egemen ideolojiye yönelik eleştiriler getirdiği sonucuna varıyor.