Cinsiyet Temelli Bir Savaş: Kadın Cinayetlerinin Medyada Temsili Üzerine Bir Değerlendirme

Gamze Güneş - Buğra Yıldırım 2019 Türkçe
Facebook Twitter Google

Gamze Güneş - Buğra Yıldırım

Kadın cinayetlerine ilişkin mevcut istatistikler kadınları hedef alan sessiz sedasız sürdürülen bir savaşın cinsiyetli yapısını ve medya temsilini ortaya koymaktadır. Bu çalışma; söz konusu savaşın varlığına yönelik farkındalık yaratmak ve medyanın haber söylemleriyle kadın cinayetlerini sıradanlaştırmasına karşı harekete geçerek mevcut sorunu, sosyal hizmetin bütüncül bakış açısıyla internet haberleri üzerinden değerlendirmeyi amaçlamaktadır. 2018 yılında yaşanan ve basına yansıyan 67 kadın cinayeti haberi; haber başlıklarında olaya yönelik tanımlamalar, fotoğraf ve video kullanımı, olayın meydana geldiği yer, cinayetlerin gerekçeleri, cinayetlerin işlenme biçimleri ve kullanılan araçlar, failin mağdurla olan ilişkisi ve kadınların maruz kaldığı şiddet geçmişi üzerinden kategorize edilmiş ve içerik analizi tekniği kullanılarak değerlendirilmiştir. Kadına yönelik şiddet ve cinayet konulu haber içeriklerinin, sorunu tek boyutlu ele alma eğiliminde olduğu görülmüştür. Erkek faillerin suçları, motivasyonel kalıp yargılarla gerekçelendirilerek psikolojik ve bireysel tasvirlerle sunulmaktadır. Cinsiyetçiliği benimseyen ve meşru kılan söylemleriyle günümüz medyası, kadınların yaşam mücadelesini her anlamda zorlaştırmakta ve toplumsal cinsiyet odaklı haberciliği zorunlu kılmaktadır.