Avrupa Birliği’nde İş-Yaşam Dengesine Yönelik Uyumlaştırma Politikaları: Ebeveyn İzni

Nurgün Kul Parlak Temmuz 2016 Türkçe
Facebook Twitter Google

Araştırma Nurgün Kul Parlak

İş yaşam dengesi farklı bilimsel disiplinlerin ilgi alanına giren ve bireysel, toplumsal ve örgütsel boyutlara sahip olan bir sosyal politika sorunu olarak akademik gündemde yer bulmaktadır. İş ve iş-dışı yaşamın kalitesini arttırma çabalarıyla beraber devam eden iş-yaşam dengesi tartışması, hem ulusal ve hem de uluslararası düzlemde giderek önem kazanmaktadır. Bu kavram, iş ve aile yaşamının desteklenmesi ile bununla ilişkili zamanın dağıtımına yönelik politika tartışmalarında kullanılmaktadır. Ekonomide, sosyal yaşamda, çalışma hayatında ve demografide yaşanan değişimler, iş ve aile yaşamının dengesini geniş kapsamlı ve çok boyutlu bir hale getirmektedir. Zira birey sahip olduğu farklı rollerini, uyumlu bir şekilde yürütebildiğinde iş ve aile yaşamında denge sağlayabilmesi gerekmektedir. Ancak bireyin aile sorumlulukları ile iş yaşamındaki rolü uyuşmadığında ortaya çıkan çatışmayı çözmek önemlidir.

Bu çalışma tam da bu konulara ışık tutuyor.