Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Minimum Standartları

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Ağustos 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği

Cinsel Şiddetle Mücadele Derneği Avrupa Konseyi’nin hazırladığı “Kadına Yönelik Şiddetle Mücadele Etmek: Destek Hizmetlerinin Minimum Standartları” kitabını Türkçeleştirdi.

Kitapta toplumsal cinsiyet temelli şiddetle karşılaşan kişilere hizmet sunumunda standartları oluştururken belirlenecek kapsayıcı ilkeleri, yasal olarak bağlayıcılığı olan ve olmayan uluslararası yükümlülükler aktarılıyor.

Kitap, üye ülkelerin şiddetle mücadele ederken alabilecekleri tedbirler üzerine bir yol haritası çiziyor. Bu alanda hizmet vermekle yükümlü kurumlar, STK’lar, meslek uzmanları, akademisyenler ve öğrenciler bu yayından yararlanabilir.