Kadına yönelik şiddet araştırma anketi raporu yayınlandı

Kadın Savunma Ağı 2 Aralık 2022 Türkçe
Facebook Twitter Google

Kadın Savunma Ağı

Kadın Savunma Ağı, kadınların şiddet ortamında kendilerini nasıl hissettiğini araştırmak amacıyla 23 şehirde 500 kadınla yüz yüze ve online olarak bir anket çalışması yaptı.

Anketten çıkan sonuçlardan ilki, kadına yönelik şiddeti önlemekle ve kadınları şiddet karşısında korumakla görevli kurumların kadınlar açısından güvenilir olmadığı.

Araştırmanın kadın mücadelesine güç vermesini ve devlete yükümlülüklerini hatırlatması bekleniyor.

Sonuçlardan ikincisi, kadına yönelik şiddetin her türlüsünün her yerde olduğu.

Sonuçlardan üçüncüsü, şiddetin en çok yakınımızdaki erkeklerden geldiği.

Dördüncüsü, kadınların şiddeti görmezden gelmediği.

Beşincisi, adli makamların güvenilir olmadığı.