İnsan Hakları İhlalleri Bağlamında Ev İşçilerinin Karşılaştıkları Sorunlar

Evid-Sen Ocak 2021 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

Evid-Sen

Okumakta olduğunuz bu Rapor’un ilk bölümünde gerek literatür taraması gerekse bilgi ve belge tarama tekniğiyle insan hakları içinde yer alan çalışma hakkı ile araştırma kapsamında elde edilen bulgular arasında bağlam itibariyle gerekli ilişki kurulmuştur. Bu doğrultuda bir yandan çalışma hakkının temel ulusal ve uluslararası dayanakları üzerinde durulurken diğer yandan ev işçilerinin
mevcut durumlarına ilişkin hem ulusal hem de uluslararası bir analiz çabasına girilmiştir.

Ayrıca Evid-Sen tarafından düzenlenen uluslararası Webinar’dan elde edilen bilgiler doğrultusunda ev işçilerinin salgın döneminde yaşadıkları sorunlara ilişkin küresel bir durum serimlemesi de gerçekleştirilmiştir. Rapor’un ikinci bölümünde ise alanda elde edilen nitel ve nicel bulgular belirli bir bütünlük içerisinde anlaşılır bir şekilde ortaya konulmaya ve tartışılmaya çalışılmıştır.

Bu kapsamda ev işçilerinin Türkiye’de yoğun olarak istihdam edildikleri İstanbul, Ankara, İzmir, Bursa, Antalya ve Adana’dan ev işçileri ile iletişime geçilmiştir. Kısacası bu Rapor aracılığıyla, emekleri çoğu zaman görünmez, değersiz, kırılgan ve güvencesiz kılınan Türkiye’deki ev işçilerinin küresel salgın sürecindeki sorunları ve bu  sorunlarla bağlantılı şekilde ortaya çıkan hak ihlalleri üzerinde durulmuştur.