Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın

Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, Dr. Çisel Ekiz Gökmen, ILO 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu, Dr. Çisel Ekiz Gökmen, ILO

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) için Prof. Dr. Saniye Dedeoğlu ve Dr. Çisel Ekiz Gökmen’in yazdığı “Dünya’da ve Türkiye’de Çalışma Yaşamında Kadın” raporu yayınlandı.

Rapora göre kadınların istihdam oranı yüzde 28,7, işsizlik oranı iste yüzde 16,5.

Rapora göre işgücü piyasasından kadınların çalıştıkları işler nitelik açısından düşük, güvencesiz ve zorlu çalışma koşulları ile ilişkilendiriliyor. Bulgulara göre nitelikli işlerde artan oranlarda cinsiyete dayalı mesleki ve sektörel bir ayrışma yaşanıyor, kadınlarla erkekler arasında mesleki ilerleme, kariyer olanakları ve karar alıcı pozisyonlara erişim açısından önemli farklılıklar devam ediyor.

Rapor kadınlar arasında işsizlik oranlarının son yıllarda hızla arttığını, Türkiye’de işgücüne dahil olmayan nüfusun çok önemli bir kısmını kadınların oluştuğunu açıklıyor. Kadınların hem çalışma koşullarının iyileştirmesi hem de işgücü dışında olan kadınların iş imkanlarına kavuşması için alınacak önlemler hem kadınların hem de toplumsal refahın artırılması için önemli.