Dünya Nüfus Raporu 2021: “Bedenim Bana Ait”

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu Nisan 2021 Türkçe
Facebook Twitter Google

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

UNFPA’in 2021 Dünya Nüfus Raporu’na göre, kadınların neredeyse yarısı kendi bedenleri üzerinde söz sahibi olma ve karar verme hakkından mahrum bırakılıyor.

Birleşmiş Milletler’in ilk kez kadının bedeni üzerinde söz sahibi olma hakkına odaklandığı rapor, bu hakkı ” şiddet görme korkusu olmadan veya başka birinin sizin adınıza karar vermeden, kendi bedeniniz hakkında seçim yapma gücü ve yetkisi” olarak tanımlıyor. Kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve karar verme eksikliğinin, kadınlara ve kız çocuklarına yönelik ciddi zararları ve bunun da ötesinde önemli olumsuz etkileri var; potansiyel olarak ekonomik üretkenliğin azalması, becerilerin körelmesi ve sağlık hizmetleri ile yargı sistemlerinde oluşan ilave yükler ve maliyetler bunlardan sadece birkaçı.

2021 UNFPA Dünya Nüfus Raporu, bu konuları incelerken herkesin kendi bedeni üzerinde söz sahibi olma ve bedeni üzerine karar verme hakkına ilişkin farkındalığı ve bu kavramların görünürlüğünü artırmayı amaçlıyor.

Kanunlar karar alma sürecini kısıtlıyor

Rapora göre sağlık, gebelik, cinsel ilişki konusunda kendi kararlarını verebilen kadınların yüzdesi %55. Kadınların %80’i cinsel sağlık ve iyilik halini destekleyen yasalara sahip, %75’inin gebeliği önleyici yöntemlere tam ve eşit erişim imkanı var, %56’sı kapsamlı cinsellik eğitimini destekleyen yasalara sahip.