Cinsiyete Dayalı Ücret Farkının Ölçümü

ILO Eylül 2020 Türkçe, İngilizce
Facebook Twitter Google

ILO

Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı (Gender Wage Gap – GWG), erkek ve kadın arasındaki ücret farkının erkek ücreti içindeki yüzdesi olarak tanımlanıyor. Cinsiyete Dayalı Ücret Farkı, iş gücü piyasasında çalışan erkekler ve kadınlar arasındaki ücret eşitsizliğinin bir ölçüsü olduğu için önem taşıyor.

Uluslararası Çalışma Örgütü (ILO) ve Türkiye İstatistik Kurumu (TUİK) tarafından hazırlatılatılan rapor, Türkiye’de cinsiyetler arası ücret farkının resmi olarak hesaplanmasına yönelik yeni bir metodolojinin geliştirilmesini amaçlıyor.

Kayıt dışı çalışanlarda ücret farkı artıyor

Rapor şu bulguları öne sürüyor;

*2018 yılında cinsiyete dayalı ücret farkı yüzde 15,6.

*Kayıtlı çalışanlarda (%11,5) cinsiyete dayalı ücret farkı, kayıt dışı çalışanlara (%24,2) kıyasla çok daha düşük düzeyde.

*İkokul ve altı eğitim düzeyine sahip ücretli çalışanlar arasında cinsiyete dayalı ücret farkı en yüksek düzeyde (%38,6) iken, yüksekokul ve üzeri eğitim düzeyine sahip çalışanlarda (%15,8) en düşük düzeyde.

*Cinsiyet ücret farkını ücretli çalışan kadınların ve erkeklerin farklı eğitim düzeylerinde ve sektörlerde yoğunlaşmasından kaynaklanabilecek etkilerden kurtarmak amacıyla hesaplanan faktör bazlı cinsiyete dayalı ücret farkı ortalama %21.1.

*Annelerin ücret düzeyi babalar ile kıyaslandığında ise ücret farkı, annelerin aleyhine %19 düzeyinde.

*Çocuğu olan ve olmayan kadınlar arasında ücret farkı %11.