2023 Toplumsal Cinsiyet Sosyal Normları Endeksi (GSNI) Raporu

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP) 12 Haziran 2023 İngilizce
Facebook Twitter Google

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı (UNDP)

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı’nın (UNDP) hazırladığı son Toplumsal Cinsiyet Sosyal Normları Endeksi (GSNI) raporu, dünyada son 10 yılda kadınlara karşı önyargılarda pek gelişme olmadığını ve her 10 erkekten 9’unun kadınlara karşı önyargılı olduğunu ortaya koydu.

Dünya nüfusun yüzde 85’ini kapsayan endeks, her 10 erkekten 9’unun kadınlara karşı önyargılara sahip olduğunu ortaya koyuyor.

Dünyadaki insanların neredeyse yarısı, erkeklerin kadınlardan daha iyi siyasi liderler olduğuna ve beş kişiden ikisi de, erkeklerin kadınlardan daha iyi iş yöneticisi olduklarına inanıyor.

İnsanların yüzde 25’inin, erkeklerin eşlerini dövmesinin meşru olduğuna inanıyor olması. Bu oran Türkiye’de yüzde 75’ten fazla.