Kategorilendirilmemiş

Kadın Örgütlerinin İnterneti Alternatif Medya Olarak Kullanımı Üzerine Bir İnceleme

Banu Terkan

, Türkçe, İngilizce

Türkçe, İngilizce

Yeni medya; iletişime katılan taraflar arasında eşanlı, karşılıklı ve çok boyutlu etkileşim olanakları sunması nedeniyle geleneksel medyadan pek çok açıdan farklılık göstermektedir. Yeni medya sahip olduğu özelliklerle bir yandan belirli egemenlik ilişkilerinin yeniden üretilmesine hizmet ederken, bir yandan da demokrasinin gelişmesine, bireyin kamusal alana etkin olarak katılımına destek sağlamaktadır. Özellikle muhalif grup ve hareketler, toplumda […]

1130 Haber LGBTİ+’lara Yönelik Önyargıları Pekiştirdi

Evrim Kepenek

Ocak 2018, Türkçe, İngilizce

Ocak 2018

Türkçe, İngilizce

Kaos GL Derneği, LGBTİ+’ların gazetelerde nasıl yer aldığına ilişkin 2018 Medya İzleme Raporu’nu yayınladı. Raporda, önceki yıllardan farklı olarak, internet medyası ve sosyal medya da yer aldı. Dernek, medyada LGBTİ+ temsilini 10 yıldır mercek altına alıyor. Derneğin 2018 yılı raporu için araştırmayı Ali Erol, Ali Özbaş, Aslı Alpar, Gözde Demirbilek ve Yıldız Tar yürüttü. Araştırmacılar, 2442 metin inceledi. Bu metinlerin yaklaşık yüzde 56’sı […]

Kadına Yönelik Şiddet Haberlerinin İncelenmesi: Hürriyet ve Milliyet Örneği

Anıl Kaan Uçar

2017, Türkçe, İngilizce

2017

Türkçe, İngilizce

Bu çalışmada, medyada yer alan kadına yönelik şiddet haberleri nitel ve nicel araştırma yöntemleri ile incelenerek medyanın haberleri topluma sunarken sergilediği objektif tutum değerlendirilmiştir. Çalışmanın nicel araştırma kısmında, haberlerin uzunluğu ve hangi türde olduğu, nitel araştırma kısmında ise, dili ve üslubu detaylı olarak değerlendirilmiştir. Araştırma,medyada oldukça fazla yer bulan ve toplumun da çok güçlü bir biçimde reaksiyon gösterdiği Özgecan Aslan cinayeti haberleri ve olayın […]

Ankara Yerel Basın Alanında Çalışan Kadın Gazetecilerin Gazetecilik Mesleğine Bakışı Üzerine Araştırma

Betül Sacal

2018 , Türkçe, İngilizce

2018

Türkçe, İngilizce

Bu araştırma, kadın gazetecilerin yerel basında yer aldıkları pozisyonları ve gazetecilik mesleğine bakışlarını göstermek amacıyla gerçekleştirilmiştir. Araştırmada kullanılan veri toplama yöntemi, nitelbir veri toplama tekniği olan derinlemesine görüşme yöntemidir. Bu yöntemle gazetecilik mesleğinde üst ve alt düzeydeki kadın gazetecilerin saha deneyimleri ve profesyonel bakış açıları hakkında bilgi edinilmesi amaçlanmaktadır. Araştırma kapsamında 2016 yılı Ocak ve Nisan ayları arasında […]

The Vietnamese LGBT Movement and the Media

Laura Faludi

2016, İngilizce

2016

İngilizce

Son birkaç yılda Vietnem’da lezbiyen, eşcinsel, biseksüel ve transseksüel (LGBT) topluluklar giderek daha görünür hale geldi. Büyük çaplı çinsiyet eşitliği üzerine büyük çaplı kampanyanlar düzenlendi. Vietnam LGBT’sine ilgi ve uluslararası bağış desteği arttı. Medya, LGBT hareketine destek oldu. Çalışma, Vietnam’daki LGBTİ hareketi ve medya arasındaki ilişkiyi inceliyor.